Seminarium dla firm rodzinnych w Częstochowie

Już 7. lutego br. (czwartek) wspólnie z Miastem Częstochowa organizujemy pierwsze, inauguracyjne Seminarium dla przedsiębiorców rodzinnych pt.: “Praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego – sukcesja, zarządzanie, polityka miasta“.

Wydarzenie odbędzie się w Sali Szkoleniowej nr 3 Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 (42-202) o godz. 10:30. Część szkoleniowa, na którą serdecznie zapraszamy kończy się lunchem o godz.: 13:00. Na pierwszą część zapraszamy w szczególności Firmy Rodzinne (definicja poniżej).

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani szerszym udziałem w projekcie, w tym: tworzeniem struktur Rady Rozwoju Firm Rodzinnych na terenie naszego miasta serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej części spotkania – panelu dyskusyjnym, która rozpoczyna się o godz.: 13:00. W załączeniu agenda wydarzenia wraz z notkami biograficznymi prelegentów. Na drugą część zapraszamy także Instytucje Otoczenia Biznesu (definicja poniżej).

Mam nadzieję, że w gronie zaproszonych gości będziemy mogli wspólnie wymienić cenne uwagi i pomysły dotyczące możliwości wsparcia częstochowskich firm rodzinnych, budowania ich trwałości i konkurencyjności.

Aby móc wziąć udział w seminarium i tym samym przystąpić do projektu (dotyczy przedsiębiorców rodzinnych) prosimy o wcześniejszą rejestrację, którą z ramienia Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzić będzie Lokalny Animator LCK: Pani Kamila Grochowina, tel. 34 360 56 88 wew. 29, e-mail: [email protected]. Prosimy o zgłoszenie i potwierdzenie udziału w seminarium do 5.02.2019 r. do godz. 12.00 drogą telefoniczną lub e-mailową.

Definicje:

  • Firma Rodzinna (FR) to przedsiębiorstwo prowadzone w dowolnej formie prawnej, w którego prowadzenia zaangażowane są minimum 2 osoby spokrewnione lub spowinowacone ze sobą. Prowadzenie przedsiębiorstwa oznacza co najmniej jedną z następujących form zaangażowania: zatrudnienie, pomoc nieodpłatna, własność  lub współwłasność, uczestnictwo w organach statutowych firmy rodzinnej (zgodnie z Regulaminem projektu);
  • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to podmioty wspierające przedsiębiorstwa i wypełniające lukę między mechanizmami rynkowymi, a działaniami administracji publicznej, stanowią infrastrukturę przyspieszającą procesy rozwojowe oraz stanowią realizację wyznaczonych strategii przez przedsiębiorstwa. Specyfika działania IOB polega na świadczeniu szeroko rozumianych usług wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP opartych w pierwszej kolejności na doradztwie. Do IOB zaliczyć można m.in.: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa, BCC – Business Centre Club Częstochowa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,  ZPP – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, CIRIP – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, PUP – Powiatowy Urząd Pracy, WUP – Wojewódzki Urząd Pracy, Uczelnie Wyższe, ZUS, Urząd Skarbowy.

Przedsiębiorczość, a zwłaszcza przedsiębiorczość rodzinna tworzy krajobraz gospodarczy naszego miasta. Zależy nam, aby nasze firmy rodzinne były coraz bardziej znaczącym i trwałym elementem życia Częstochowy, a zakorzeniona przedsiębiorczość rodzinna stanowiła jej dumę i wizytówkę.

828 tys. firm działających w Polsce deklaruje, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi. Przynoszą one gospodarce rocznie 322 mld złotych – wynika z raportu “Firma rodzinna to marka” Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Aby skutecznie działać na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości rodzinnej w naszym regionie, przystąpiliśmy do realizacji innowacyjnego  projektu, którego Liderem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Związek Miast Polskich oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Sewilli.

W Częstochowie powstaje Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Fir Rodzinnych (LCK).

Osobą do kontaktu z ramienia Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A Pani Kamila Grochowina, tel. 34 360 56 88 wew. 29, e-mail: [email protected], pełniąca funkcję Lokalnego Animatora w LCK.

LCK Częstochowa – Ulotka [PDF] Pobierz
LCK Częstochowa – Agenda seminarium [PDF] Pobierz
LCK Częstochowa – Zaproszenie dla MŚP na seminarium [PDF] Pobierz
LCK Częstochowa – Zaproszenie na panel dyskusyjny [PDF] Pobierz

 


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”