Projekt LCK – Aktualności [11/2018]

Tworzymy Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnych w 7 miastach. Kończymy “model lokalnych centrów kompetencji”.

Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej (dalej w skrócie: LCK) są rozszerzeniem kompetencji już istniejących struktur miejskich wsparcia przedsiębiorczości o: wiedzę, umiejętności, zasoby oraz procedury nakierowane na przedsiębiorczość rodzinną i jej otoczenie. Pilotażowe LCK będą tworzone we współpracy z 7 miastami biorącymi udział w Projekcie, tj. Częstochowie, Chorzowie, Grodzisku Mazowieckim, Kaliszu, Kutnie, Starogardzie Gdańskim oraz Gdyni. Po zebraniu doświadczeń z miast pilotażowych, model będzie mógł być udostępniony tym kolejnym miastom i lokalnym strukturom samorządowym, które zechcą dołączyć do rozszerzenia projektu w swoich regionach.

Dotychczas eksperci zaangażowani do realizacji projektu wykonali szereg prac zmierzających do opracowania kompleksowego modelu wsparcia kompetencji rozwoju firm rodzinnych. Model ten zostanie wdrożony w siedmiu testowo tworzonych LCK.

Firmy rodzinne z obszaru miast objętych projektem zyskają możliwość uzyskania wielowymiarowego wsparcia swoich biznesów, w zakresie tematyki:

  • poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych,
  • przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie,
  • wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania,
  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego,
  • wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych,
  • wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Przed nami wizyta studyjna w Hiszpanii w celu poznania i adaptacji analogicznych doświadczeń partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo-Handlowa z Sewilli.

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.

W każdym LCK zostanie zatrudniony Animator Lokalnych Centrów Kompetencji, którego główną rolą jest integracja i wsparcie osobistymi kompetencjami lokalnego środowiska firm rodzinnych z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań Projektu. Animator osadzony w lokalnym środowisku oraz strukturach miejskich zna ludzi instytucje i problemy. Jest osobą pierwszego kontaktu.

Do końca I etapu, tj. do końca roku 2018 planowany jest zakup profesjonalnego wyposażenia, dzięki czemu będzie możliwość prowadzenia webinariów. Rozpoczynają się także prace nad utworzeniem internetowej platformy edukacyjnej, która będzie narzędziem do rozwoju i edukacji kadr w firmach rodzinnych, zarówno tych objętych wsparciem w projekcie, jak i każdego zainteresowanego przedsiębiorczością rodzinną

Przed nami realizacja na 6 etapów. Po ich realizacji wypracowane rozwiązanie przetestowane na wybranych 7 miastach będzie impulsem do dalszego rozwoju modelu i tworzenia kolejnych lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych w całej Polsce.

O kolejnych działaniach i wydarzeniach etapach będziemy informować na bieżąco. Pozostajemy w kontakcie!


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”