Oferta na opracowanie treści do platformy edukacyjnej

W ramach kolejnej fazy projektu “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do składanie ofert na wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu treści w 2 obszarach tematycznych do wykorzystania podczas seminariów, webinariów oraz na internetowej platformie edukacyjnej dla użytkowników i odbiorców projektu, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Obszary tematyczne:

  • Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego
  • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych

Opracowanie (co najmniej 150 stron A4 dla każdego z obszarów) powinno zawierać materiały teoretyczne dla uczestników, pozwalające na samodzielne zapoznanie się z tematyką na poziomie umożliwiającym efektywny kontakt z doradcami, aktywny udział w seminariach i webinariach; scenariusze zajęć na seminaria; przykładowe slajdy i prezentacje oraz studia przypadków.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz specyfikacja zamówienia dostępne są pod linkiem do Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich umieszczonym na poniżej.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie IFR – Warszawa, ul. Bobrowiecka 1A lub droga e-mailową na adres: [email protected]

Nieprzekraczalny termin składania ofert to 3 grudnia 2018 r., natomiast opracowanie należy wykonać w terminie do 20 stycznia 2019 r.

ZŁÓŻ OFERTĘ

*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”.