Rekrutacja uzupełniająca do projektu LCK

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” informujemy o możliwości wzięcia w nim udziału.

Obecnie trwa rekrutacja MIAST POLSKICH do udziału w projekcie.

Termin: od 24.08.2018 do 13.09.2018.

Kto może wziąć udział w rekrutacji:

MIASTA POLSKIE, będące członkami Związku Miast Polskich, w tym:

  • miasta duże, tj. o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys.;
  • miasta średnie, tj. o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 200 tys. włącznie;

W WYNIKU REKRUTACJI ZOSTANĄ WYŁONIONE:

  • 1 miasto duże
  • 1 miasto średnie

Więcej informacji w dokumentacji rekrutacyjnej:

Opis projektu [PDF] Pobierz
Regulamin rekrutacji [PDF] Pobierz
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy [PDF] Pobierz
Zał. 2 Karta oceny z kryteriami i sposobem oceny [PDF] Pobierz
Informacji udzielają:


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”