Relacja ze spotkania z 20 kwietnia 2015 z Posłem do Parlamentu UE prof. Zdzisławem Krasnodębskim

Spotkaniem z Posłem do Parlamentu UE prof. Zdzisławem Krasnodębskim  na temat potrzeb firm rodzinnych w Polsce rozpoczęliśmy cykl spotkań tematycznych stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2015 r. w A. Blikle Cafe w Warszawie.

***

W dniu 20.04.2015 r. w kawiarni A. Blikle przy ul. Nowy Świat w Warszawie miało miejsce spotkanie eksperckie zorganizowane przez europosła prof. Zdzisława Krasnodębskiego i dr. Justynę Schulz, która jest ekspertem ds. społecznych i gospodarczych w biurze europosła.

 

Prof. Zdzisław Krasnodębski jest sprawozdawcą opinii w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie [dokument powstaje w ramach Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim] i zaprosił w związku z tym do dyskusji przedstawicieli podmiotów, które integrują, edukują i promują środowiska firm rodzinnych. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) prof. Andrzej Jacek Blikle, Ewa Kubel, Jarosław Chołodecki, Tomasz Budziak; Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego (IBR) podczas śniadania reprezentowali dr Ewa Więcek-Janka, Dariusz Szulc, Łukasz Tylczyński, Łukasz Martyniec; swoimi spostrzeżeniami podzielili się również ks. Grzegorz Piątek z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Leszek i Adam Sosnowscy z Wydawnictwa Biały Kruk i Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przygotowuje opinię w omawianej sprawie dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w której powstanie sprawozdanie i następnie europarlamentarzyści będą głosować nad rezolucją skierowaną do Komisji Europejskiej w zakresie ułatwienia działalności firmom rodzinnym w Europie. Rezolucja ma stanowić również cenną wskazówkę dla władz ustawodawczych i urzędów w państwach członkowskich UE.

Podczas spotkania poruszano istotne dla firm rodzinnych zagadnienia. Jednym z nich jest „sukcesja”, czyli przekazywanie biznesu rodzinnego kolejnym pokoleniom i trwałe dysponowanie majątkiem firmy w ramach rodziny. Przedstawiciele firm rodzinnych postulują, aby przepisy prawa były czytelne i ułatwiały proces sukcesji. Polscy przedsiębiorcy na tle przedsiębiorców z innych państw UE są w dość korzystnej sytuacji, bowiem od 01. stycznia 2007 roku obowiązuje ulga w podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że przy zachowaniu odpowiednich procedur przekazywanie majątku w drodze darowizny lub spadku jest zwolnione z podatku. Niemniej jednak przejęcie rodzinnego majątku wymaga odpowiedniego przygotowania dzieci i rodziców i jest złożonym procesem, często trwającym wiele lat.

Dużym wyzwaniem dla firm rodzinnych jest zachowanie harmonii między życiem prywatnym i zawodowym. Ważne są też relacje między pracownikami i rodziną właścicieli firm rodzinnych.

Mówiono o tym, że firmy rodzinne, głównie z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), są istotnym wytwórcą krajowego PKB i pracodawcą wielu milionów obywateli w Polsce. Zastanawiano się nad dostępem do finansowania, który umożliwi rozwój firmom rodzinnym i generalnie przedsiębiorcom z sektora MSP. Pojawił się także postulat o otoczenie szczególną ochroną małych podmiotów, które zazwyczaj nie mają instrumentów i zaplecza do obrony przed dużymi korporacjami. Jako przykład można podać rywalizację na rynku między dużymi hipermarketami i małymi sklepami.

Podkreślano także ważną rolę badań na temat firm rodzinnych i postulowano wypracowanie definicji firmy rodzinnej, która umożliwi identyfikację potrzeb tego rodzaju przedsiębiorstw. Należy pamiętać nie tylko o małych firmach rodzinnych, ale także o dużych podmiotach rodzinnych, które wnoszą cenne wartości do europejskiego modelu kapitalizmu. Komisja Europejska w 2009 roku opublikowała raport grupy ekspertów, w którym można było uzyskać informację, że ponad 60% wszystkich europejskich przedsiębiorstw stanowią firmy rodzinne, które zapewniają od 40 do 50% miejsc pracy w sektorze prywatnym. Ważne jest, aby uzyskać precyzyjne i aktualne dane.

Ze względu na szczególne wartości, które reprezentują firmy rodzinne i fakt, iż dla tych podmiotów zazwyczaj zysk jest środkiem do realizacji długotrwałych celów, a nie celem samym w sobie, należy je wspierać.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć prowadzenia dalszego dialogu i wzajemnego wsparcia.

Dokumenty powiązane:

  • Projekt omawianej opinii jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego
  • Propozycje poprawek europosłów do opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie – pobierz PDF