Nowy numer magazynu RELACJE 1 (22) 2017

W listopadzie 2016 r. w Gdańsku odbył się doroczny zjazd firm rodzinnych „u-Rodziny 2016″. Czy może być lepsze połączenie idei z ludzką aktywnością niż łańcuch

Wolność>Twórczość>Biznes?

Pomysłodawcy zjazdu w Gdańsku, Grażyna Witkowska i Maciej Kuźmicz, wyrazili tym hasłem przekonanie, że wolność to wartość, od której zaczyna się działanie przedsiębiorcy planującego rozwój. Twórczość pozwala na kreowanie idei i rozwiązań, to wewnętrzna potrzeba zajmowania się rzeczami nowymi, wprowadzania ulepszeń, usprawnień. Biznes to efekt połączenia twórczości z pomysłowością, zaradnością, umiejętnością urzeczywistniania idei, nadawania formy, wprowadzania pomysłów w życie. Zapraszamy czytelników do zapoznania się z opisem zjazdu, przygotowanym przez Sebastiana Margalskiego. Tych, którzy nie byli – aby poczuli atmosferę tego spotkania i tych, którzy byli – by odnaleźli w tym obrazku swoje przeżycia i refleksje.

Drugim wielkim tematem do przemyśleń są konflikty rodzinne w firmie rodzinnej. Obszerny artykuł dr Alicji Popczyk zawiera wszechstronne ujęcie problemu – od nakreślenia istoty i przyczyn konfliktów, poprzez przeciwdziałanie ich powstawaniu, aż po sposoby rozwiązywania.

Zapraszamy również do artykułu Aleksandry Jasińskiej-Kloska „Reguła wzajemności”. Autorka, sama zaangażowana w prowadzenie biznesu rodzinnego i działalność społeczną, znalazła czas i chęć na stworzenie szęścioczęściowego cyklu artykułów pod wspólnym tytułem „Wywieranie wpływu na ludzi”.

Temat numeru

  • Przekraczając bramę wyobraźni – gdańskie u‑Rodziny firm rodzinnych | Sebastian Margalski

Ludzie w firmie 

  • Konflikty rodzinne w firmie i ich pokonywanie. Od teorii do praktyki działania | Alicja Winnicka-Popczyk
  • Wywieranie wpływu na ludzi. Reguła niedostępności | Aleksandra Jasińska-Kloska
  • Atak na firmę | Artur Piszczek

Sukcesja

  • Co jest najważniejsze? Refleksje doradcy sukcesyjnego | Łukasz Martyniec
Inne kultury
  • Społeczno‑kulturowe uwarunkowania współpracy z izraelskimi firmami rodzinnymi | Gniewomir Pieńkowski
Wydarzenia
  • Projekt dla firm: Early Warning Europe, Early Warning Poland | Małgorzata Mączyńska
  • Istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2017 r. | Krzysztof Krzyżanowski
  • Elipsa gotuje | Maria Adamska

Zapraszamy do lektury.

Do wyboru wersja PDF oraz ISSUU

Wszystkie pozostałe numery dostępne są w wersji elektronicznej http://portal.firmyrodzinne.eu/relacje-do-pobrania

Zapraszamy do kontaktu z redakcją, zadawania pytań, zgłaszania propozycji tekstów, wymiany doświadczeń.

Maria Adamska
Redaktor Naczelna
[email protected]
http://portal.firmyrodzinne.eu/

Sebastian Margalski
Dyrektor wykonawczy
[email protected]
http://firmyrodzinne.pl