Rodzina to podstawa – wywiad z Łukaszem Rotarskim

lukasz-rotarski-smPraca Oddziału Śląskiego polega między innymi na comiesięcznych spotkaniach w różnych firmach rodzinnych z terenu województwa śląskiego, które stanowią możliwość wymiany poglądów czy promocji przedsiębiorstw. Dotychczas spotkania odbyły się już w Katowicach, Piekarach Śląskich oraz Tychach. Najbliższe planowane są w Częstochowie i Dobrodzieniu.

IFR jest platformą do rozwiązywania problemów systemowych firm rodzinnych, poszerzenia horyzontów przedsiębiorców oraz wypracowywania nowych metod współpracy między rządzącymi a przedstawicielami firm rodzinnych.

W skład Oddziału Śląskiego IFR wchodzą również firmy z Zawiercia, co jest niezwykle ważne dla naszego regionu. Wzmocnienie wizerunku rodzinnych przedsiębiorstw z Zawiercia jest przede wszystkim szansą na rozwój. W naszym mieście notuje się dużą liczbę ludzi młodych opuszczających swoje rodzime strony w poszukiwaniu pracy w większych miastach. A przecież w Zawierciu też tkwi potencjał. Warto tu zwrócić uwagę na istotny trend, który zaczyna być coraz bardziej widoczny. Wskazuje on, iż ludzie młodzi wolą pracować w firmach rodzinnych zamiast w korporacjach. W Zawierciu ma swoją siedzibę dużo firm rodzinnych, które mogą wiele zaoferować młodym.

Magazyn Zawiercianin.pl – Zima 2016 nr 1 (21)

Źródło: zawiercianin.pl