RELACJE Czerwiec 2023 | Czy mamy już kryzys gospodarczy?

Czy mamy już kryzys gospodarczy? – to temat przewodni niniejszego, 52. numeru Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE. Z pewnością niejeden przedsiębiorca zadaje sobie takie pytanie, widząc, jak spada sprzedaż, rosną ceny surowców czy koszty wynagrodzeń. I nasi autorzy także próbują na to pytanie odpowiedzieć.

Niezależnie jednak od naukowych czy oficjalnych ocen stanu gospodarki polskiej widzimy, że odczucia i opinie przedsiębiorców są zróżnicowane. W numerze prezentujemy bezpośrednie wypowiedzi przedsiębiorców oraz wyniki obserwacji doradców i prawników współpracujących z biznesem, z których wynika, że na pytanie o kryzys nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a obraz sytuacji jest skomplikowany. Jednak nikt nie zaprzeczy, że występuje wiele zjawisk niekorzystnych i obawy o przyszłość są bardzo duże.

Wielu autorów skoncentrowało swoją uwagę nie tyle na rozstrzyganiu, czy mamy już kryzys, jak głęboki on jest, ile na sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. I mowa tu o różnorodnych zmianach organizacyjnych, zmianach w nastawieniu liderów czy wykorzystaniu prawnych możliwości do uniknięcia upadłości. Tematem na czasie są także nowe rozwiązania prawne ułatwiające proces sukcesji, o których możemy przeczytać w rubryce „Sukcesja”.

Na koniec: Zgodnie z naszą misją popieramy upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości rodzinnej, dlatego zwracam się do Czytelników z gorącą prośbą w imieniu naszego stałego Autora, prof. Wojciecha Popczyka, o udział w badaniu ankietowym.

Zapraszamy do lektury!


W TYM NUMERZE

TEMAT NUMERU

 • Czy Polsce grozi recesja gospodarcza? | prof. dr hab. Marian Noga
 • Czy mamy już kryzys gospodarczy? | dr Jarosław Błaszczak
 • Zmiany gospodarcze z punktu widzenia producenta komponentów HMI | Paweł Czabak
 • O tym, co ważne dla firm rodzinnych w obliczu kryzysu | dr Oliwia Samelak, Marta Lussa
 • Co zrobić, aby wyjść z kryzysu silniejszym? | Andrzej Krótki
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć – refleksje na trudne czasy | Maciej Sasin
 • Siedem grzechów głównych przedsiębiorcy | Karolina Klimek-Kaźmierczyk
 • Zadbaj o siebie szefie | Izabela Kielczyk, Robert Mikulski
 • Przedsiębiorstwo w kryzysie | Paulina Kolowca

SUKCESJA

 • Prowadzenie firmy po śmierci przedsiębiorcy będzie łatwiejsze | dr Aleksandra Krawczyk, LL.M.
 • Czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem dla Twojej rodziny i biznesu? | dr Rafał Trzeciakowski

WYDARZENIA

 • Kongres Firm Rodzinnych „Znaleźć energię” w czerwcu we Wrocławiu

WERSJE DO POBRANIA
Pobierz aktualny numer w formacie PDF
Czytaj aktualny numer online na ISSUU
Numery archiwalne

 

Zapraszamy do kontaktu z redakcją magazynu RELACJE, zadawania pytań, zgłaszania propozycji kolejnych tekstów oraz wymiany doświadczeń.
Maria Adamska | Redaktor Naczelna Magazynu    [email protected] Jarosław Błaszczak | Zastępca Redaktorki Naczelnej [email protected]
Biuro Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych  [email protected]