Restrukturyzacja firmy rodzinnej w dobie kryzysu. Dostępne ścieżki uzdrowienia przedsiębiorstwa | Webinarium IFR

Koronawirus i wywołana nim pandemia COVID-19 sieje spustoszenie w gospodarce. Kolejno wprowadzane obostrzenia wygaszają poszczególne branże i wielu przedsiębiorców musi zmierzyć się z problemem niewypłacalności. Ryzyko utraty płynności finansowej staje się coraz bardziej realne nie tylko dla małych, ale i dla dużych przedsiębiorstw.

Wielu właścicieli firm rodzinnych zadaje sobie pytania: Jak uratować swój biznes? Czy to już czas na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego? Jaką drogę restrukturyzacji wybrać? Czy muszę już złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Może warto na nowo ułożyć biznesplan i przemodelować dotychczasowy sposób prowadzenia firmy?

Przedmiotem webinarium organizowanego we współpracy z mec. Marcinem Krzemińskim oraz mec. Tomaszem Nogą będzie przedstawienie dostępnych ścieżek pozwalających na podjęcie działań zmierzających do uzdrowienia przedsiębiorstwa, zminimalizowania skutków kryzysu wywołanego pandemią oraz w skrajnych przypadkach uniknięcia upadłości. Webinarium odbędzie się w piątek 6 listopada 2020 r. o godz. 13:00-14:30. Moderować spotkanie będzie Krzysztof Ogorzałek – członek zarządu IFR.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Podczas webinarium omówione zostaną główne mechanizmy stwarzające szansę na prawną i ekonomiczną restrukturyzację przedsiębiorstwa, w tym m.in.:

  • restrukturyzacja pozasądowa
  • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyśpieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne
  • upadłość i postepowanie upadłościowe
  • restrukturyzacja przez pre-pack (likwidacja przygotowana)

Webinarium poprowadzą eksperci z kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. oraz Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sp. z o.o. Udział jak zawsze – bezpłatny. Uczestnicy webinarium będą mogli na żywo zadawać pytania. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCY

Marcin Krzemiński – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. Instytut Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sp. z o.o.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005). Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 r. (numer wpisu WA-8127). Pierwsze doświadczenie zdobywał od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie, świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwał postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego). Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych. Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets). Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych. Pełnił funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w kilkuset postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwa upadłych po ogłoszeniu upadłości. Posiada doświadczenie w branży hotelarskiej (syndyk Regent Warsaw Hotel, regent- warsaw.com) budowlanej (syndyk SRB Polska Sp. z o.o.), odzieżowej (syndyk New Look Polska Sp. z o.o.) czy medycznej (syndyk Sankowski i syn Sp. z o.o.). Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Pkręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytutu Allehandra, Presspublicę Sp. z o.o., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Tomasz Noga – adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. Bankruptcy Investment sp. z o.o.

Praktykę prawną rozpoczął w 2002 roku, w jednej z większych warszawskich Kancelarii. Przez ostatnie kilkanaście lat jako adwokat, a od 2013 roku jako syndyk i doradca restrukturyzacyjny z powodzeniem łączy wykonywanie klasycznego zawodu prawniczego z indywidualnymi uwarunkowaniami biznesowymi każdego projektu. Rozległa wiedza prawna zdobyta między innymi na studiach podyplomowych z zakresu prawa spółek (Uniwersytet Warszawski, 2005) oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego (Uniwersytet Jagielloński, 2012) zwieńczona zdanym egzaminem sędziowskim (2008) pozwala w sposób wszechstronny wychodzić naprzeciw potrzebom klientów i kontrahentów Na co dzień zajmuje się obsługą restrukturyzacji grup kapitałowych, bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Kieruje pracami zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby planowanych transakcji. Wspiera podmioty z rynku mediów oraz reprezentuje ich interesy w sprawach z zakresu prawa prasowego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych. Jako doradca restrukturyzacyjny aktywnie uczestniczył w zarządzeniu przedsiębiorstwami z różnorodnych branży, w tym z branży budowlanej, medycznej, biotechnologicznej, finansowej, modowej oraz informatyczno-radio-technicznej. Współzałożyciel firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets). Angażuje się w merytoryczną pracę nad stworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT. Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Presspublicę Sp. z o.o. z zakresu prawa handlowego, karnego, gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.