Rodzinni możecie mieć wpływ na zmiany. Przyłączcie się!

W dniu 07.09.2016 r. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczyły: Anna Kosil-Jarząbek i Zofia Rekosz. Zainteresowały się kalendarzem i planami Ministerstwa Rozwoju, co do dalszych prac usprawniających działalność przedsiębiorców.

konsultacje-mr-ifr-2016-02

Projekty, nad którymi pracuje lub w niedalekiej przyszłości będzie pracować Ministerstwo Rozwoju:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej- nr ZD4 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów,
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności nr UD96 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów,
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw- nr UD 33 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów- 19 IX
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców- nr UD 91 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów- twz. „Pakiet wierzycielski bis”- walka z zatorami płatniczymi- 14 IX
  • Prekonsultacje – Postępowanie grupowe w modelu opt-out przekazane do prekonsultacji- 12.07.2016 r.-  w toku.
  • Prekonsultacje – Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym przekazane do prekonsultacji – 12.07.2016 r.- w toku.
  • Prekonsultacje – Prosta Spółka Akcyjna, Prekonsultacje „Zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej   (PSA)” – 28.06.2016 r. – w toku.
  • Konstytucje biznesu- dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej, kontroli- na wzór ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.- prace niebawem się rozpoczną.

MR zaprasza IFR do współpracy i włączenia się w prace nad nimi ekspertów, praktyków, którzy mogliby wnieść swoją wiedzę i doświadczenie.

Ponadto uzyskałyśmy informacje, że w  MR stworzony  jest  tzw. „Bank pomysłów”, dotyczący niesformalizowanych inicjatyw, którymi chce się zająć w przyszłości MR.

Utworzona została także baza, w której gromadzone są  przepisy dysfunkcyjne, wymagające zmian. MR prosi o wskazywanie takich przepisów wraz casusami na potwierdzenie trudności, jakie te przepisy sprawiają w praktyce, w zastosowaniu i używaniu. Takie przepisy będą poddawane weryfikacji i w ramach możliwości zmieniane w drodze kolejnych projektów legislacyjnych.

Przedsiębiorcy rodzinni łączcie się i przesyłajcie przykłady Waszych zmagań z absurdalnymi przepisami!!!

Można je przekazywać za pomocą maila [email protected]

Obiecujemy, że będziemy je sukcesywnie przekazywać do MR.

Anna Kosil-Jarząbek, Zofia Rekosz