Pakiet postulatów firm rodzinnych dla Ministerstwa Rozwoju

15 września 2016 po konsultacjach z firmami rodzinnymi i ekspertami zrzeszonymi w naszym stowarzyszeniu, złożyliśmy na ręce Ministra Mariusza Haładyja pakiet 22 merytorycznych postulatów, dotyczących usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, szczególnie dot. MŚP.

Mamy nadzieję, że dokument ten stanie się dobrym punktem odniesienia do kolejnych roboczych spotkań zarówno na poziomie ministerialnym, rządowym i około rządowym, ale także w regionach w rozmowach przedsiębiorców rodzinnych (np. skupionych w oddziałach, kołach lub mniej formalnie) z samorządami.
.
pismo-do-min-rozwoju-09-2016
Uważamy, że w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy otwarci na merytoryczny dialog i współpracę z otoczeniem gospodarczym, oraz jasno przedstawiamy swoje oczekiwania cele.
Wedle opinii zarządu IFR dokument przedstawia jasno zdeklarowaną postawę naszej organizacji w zakresie spraw przedsiębiorczości “jako takiej” ze szczególny zaznaczeniem Roli Firm Rodzinnych dla rozwoju kraju i możliwości dialogu naszych ekspertów z politykami i rządem.