Spotkanie założycielskie Koła Wielkopolskiego IFR

Zapraszamy członków i sympatyków Inicjatywy Firm Rodzinnych na zebranie założycielskie Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia IFR.

Kiedy: 22 lutego 2017

Miejsce: PoemaCafe, ul. Langiewicza 2, Poznań


Porządek zebrania
1. Przedstawienie dotychczasowych działań i osiągnięć Stowarzyszenia IFR oraz celowości powołania Wielkopolskiego Koła IFR
2. Powołanie Koła Wielkopolskiego IFR
3. Ustalenie harmonogramu działań na rzecz Firm Rodzinnych w Regionie Wielkopolski

Uzasadnieniem powołania Koła Wielkopolskiego IFR jest zainicjowanie współpracy przedsiębiorców firm rodzinnych w związku ze zmianami społecznymi i gospodarczymi, dalszy rozwój przedsiębiorstw oraz formalno-prawne przygotowanie do sukcesji przedsiębiorstwa, właścicieli i następców.

Zakres problemów stojących przed właścicielami przedstawiony został w “Projekcie zmian ustaw związanych z sukcesją”, złożonym w Ministerstwie Rozwoju w czerwcu 2016 r.

Zgłoszenia:

Józef  Łukaszczyk
[email protected]
tel. 602 790 530


UWAGA! Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dn. 20.02.2017 r.