Studia podyplomowe dla sukcesorów i kandydatów na sukcesorów firm rodzinnych

UEWroclaw-logo

W październiku 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczną się dwusemestralne studia podyplomowe:

Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej

Program i organizacja studiów jest wynikiem współpracy IFR i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli młodego pokolenia do efektywnego zarządzania firmą rodzinną. Studia kładą nacisk na rozwój umiejętności osobistych sukcesora – budowania autorytetu sukcesora, relacji międzypokoleniowych, komunikacji i przywództwa w złożonej sytuacji firmowo-rodzinnej. Ponadto dają wiedzę w obszarach organizacji, działalności operacyjnej, kapitału ludzkiego, finansów i strategii.

Program obejmuje 176 godzin dydaktycznych oraz 3 spotkania mentoringowe z przedsiębiorcami rodzinnymi.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim warsztatów, w części przez kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego, a w części przez trenerów i przedsiębiorców współpracujących ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Studia wyjdą naprzeciw problemom zgłaszanym przez firmy rodzinne, przy wykorzystaniu doświadczenia wypracowanego przez IFR w trakcie dwóch projektów unijnych „Firmy Rodzinne”.

Niższa cena dla członków IFR – 4000 zł; dla pozostałych 4400 zł.

Szczegóły i rekrutacja: LINK

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]