Ustawa o Fundacji Rodzinnej przyjęta przez Sejm!

Po wielu latach prac i oczekiwań środowiska biznesu rodzinnego przyszedł dzień, którego znaczna część przedsiębiorców rodzinnych wyczekiwała od dłuższego czasu. 26 stycznia 2023 r. Sejm przyjął i uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej przyjmując zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez Senat.

Oznacza to, że do pierwotnego projektu dodano m. in. przepisy dotyczące uprawnień fundatora i beneficjentów do kierowania do organów fundacji uwag, opinii lub zaleceń oraz zobowiązujące Radę Ministrów do rewizji przepisów dotyczących fundacji rodzinnej w terminie 3 lat od jej wejścia w życie.

Nieliczne odrzucone przez Sejm poprawki Senatu miały charakter przede wszystkim podatkowy i dotyczyły kwestii:

  • możliwości korzystania z opodatkowania tzw. estońskim CIT-em przez spółki, których udziałowcami staną się fundacje rodzinne (wciąż wyłącznie dla podmiotów, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne),
  • zwolnienia fundacji rodzinnej z podatku od przychodów z budynków,
  • repatriacji kapitału, czyli preferencji podatkowych związanych z wnoszeniem do polskiej fundacji rodzinnej mienia uprzednio wniesionego do fundacji zagranicznej założonej poza granicami RP,
  • wyłączenia prawa pierwokupu KOWR w zakresie przenoszenia akcji lub udziałów spółek, które posiadają nieruchomości rolne w sytuacji ich przenoszenia do fundacji rodzinnej.

Powyższe nie zmienia faktu, że fundacja rodzinna w obecnym kształcie powinna być dla przedsiębiorców atrakcyjnym narzędziem w budowaniu wielopokoleniowych biznesów rodzinnych.

Nieuwzględnienie tej poprawki w sprawie stosowania estońskiego CIT w żadnym wypadku nie podważa sensu stosowania fundacji rodzinnej dla udanej sukcesji i budowy wielopokoleniowego kapitału. Brak ten stwarza jedynie ryzyko dla dotychczasowych i przyszłych podatników tej formy opodatkowania. Można tego uniknąć przede wszystkim dzięki dobrej komunikacji z fundatorem, żeby nie wyrządził niedźwiedziej przysługi. A kluczem powodzenia nie jest sama rejestracja fundacji rodzinnej, ale zaplanowanie jej modelu biznesowego i potem jego obsługa. Szczególnie wtedy, kiedy zabraknie fundatorów – ocenia Tomasz Budziak, wiceprezes IFR (Więcej na rp.pl…)

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP i wejdzie w życie 3 miesiące po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Autor: Zespół kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych