VII Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne w Łodzi

baner_konferencjafr

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

WAŻNE DATY:
  • do 31 stycznia 2017 – termin nadsyłania zgłoszeń
  • do 7 lutego 2017 – przesłanie gotowych tekstów zgodnych w wymogami edytorskimi
  • 20 marca 2017 – wniesienie opłaty konferencyjnej