Wartość Firmy Rodzinnej z perspektywy pokoleniowej | RELACJE Artykuł

Autor: Ewa Kuraszkiewicz


CEO w PASO Polska, związana z firmą od najmłodszych lat. Firma rodzinna to dla mnie pasja, misja i budowanie historii dla przyszłych pokoleń.

 

Firma Rodzinna ma wiele znaczeń, zaczynając od dziedziczenia biznesu po miejsce, gdzie spędza się czas z bliskimi, uczestnicząc w codziennej pracy lub podejmując decyzje dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa.


Mam ogromną przyjemność pracować, jako czwarte pokolenie sukcesorów, w firmie rodzinnej PASO Polska. Mój pradziadek, Izydor Sobaszkiewicz, rozpoczął działalność rymarską w 1920 roku, a kolejne pokolenia zmieniały i rozwijały firmę, pozwalając na adaptację do nowych warunków rynkowych i potrzeb klientów. Bez względu na to, jak interpretujemy pojęcie „firma rodzinna”, może ono być dla nas ważnym elementem tożsamości biznesowej i jednocześnie nieść wartość emocjonalną i sentymentalną. Firmie rodzinnej dodaje wartości długa historia rodu w biznesie oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości.

Rys. 1 Historia firmy PASO


Firmy rodzinne w Polsce od zawsze były fundamentem gospodarki, a ich wartość można zgłębić poprzez poznanie historii, dziedzictwa oraz relacji. Jednym z najcenniejszych skarbów firmy rodzinnej są relacje między członkami rodu. Ta więź stanowi fundament, który umożliwia rozwój na przestrzeni lat. Wspólne dbanie o dobro przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji, dokonywanie zmian, godziny rozmów w pracy i w domu, niełatwe sukcesje charakteryzują, ale również kształtują biznesy rodzinne.

Wartość takiej firmy jest nierozerwalnie związana z etyką biznesową. Dla właścicieli nadrzędnym elementem jest nie tylko sukces biznesowy, ale także prowadzenie przedsiębiorstwa opartego na etycznych wartościach, takich jak uczciwość, szacunek i zaufanie. Dla sukcesorów istotne jest budowanie zaufania między pokoleniami i otwarta komunikacja, aby firma mogła funkcjonować w sposób ciągły i harmonijny.

W miarę jak pokolenie następców wkracza do gry, wartość firmy nabiera nowego wymiaru. Spadkobiercy – a piszę to z pełną odpowiedzialnością – dążą do kontynuacji dziedzictwa, ale również do wprowadzenia zmian i innowacyjnych pomysłów. To w naszych rękach leży balansowanie między tradycją a nowoczesnością, dbając o to, aby firma rozwijała się zgodnie z duchem czasu. Dla sukcesorów wartość interesu rodzinnego może wiązać się z kontynuacją dziedzictwa, ale także z dążeniem do rozwoju. Mogą oni podchodzić do biznesu z nowymi pomysłami i strategiami, próbując dopasować tradycję do nowoczesnych trendów i wymagań rynkowych.

Rys. 2 Wartości firmy PASO


Firmy rodzinne pełnią istotną rolę w społeczności lokalnej i jest to ich wyjątkowa wartość. Dla właścicieli firma to nie tylko miejsce pracy, ale również zaangażowanie społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw, działalność dobroczynna, sponsorowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Dobrze zarządzane biznesy rodzinne mają pozytywny wpływ na społeczność, mogą również poprzez dobre praktyki być przykładem, jak połączyć interes z pomaganiem i ekologią. Jako firma PASO od lat staramy się czynnie działać i pomagać wielu instytucjom, być fundatorem nagród oraz sponsorem lokalnych wydarzeń.

PASO, Sukces PO POZNAŃSKU, foto: Sławomir Brandt


Kolejną istotną wartością naszej firmy jest czas, który spędzamy wspólnie. Długoletnia lojalność i zaangażowanie naszych pracowników są fundamentem sukcesu. W firmach rodzinnych zatrudniają się pracownicy nie na kilka, a na kilkanaście lat – to długoterminowe podejście do biznesu przyczynia się do stabilności i rozwoju firmy. To wyjątkowe doświadczenie dla mnie, że od dziecka mam okazję znać niektórych pracowników naszej firmy, których kiedyś nazywałam ciocią lub wujkiem. Zrozumienie i szacunek dla załogi prowadzi do pozytywnych relacji, co z kolei wpływa na ogólną kulturę organizacji i wydajność pracy.

Wartości w spółce rodzinnej to złożona kwestia, która obejmuje wiele elementów: historię, etykę biznesową, zaangażowanie społeczne i relacje z bliskimi. To nie jest tylko biznes, to jest dla właścicieli dziedzictwo pokoleniowe. Niezależnie od interpretacji, jedno pozostaje niezmienne: wartość firmy rodzinnej tkwi w jej zdolności do kształtowania zależności pomiędzy dziedzictwem i wartościami, które są fundamentem biznesowym. Jest jeszcze jedna nadrzędna korzyść – wspólnie spędzany najpiękniejszy rodzinny czas w pracy.


Powyższy artykuł znajdziecie w 56. numerze Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE, w którym otwieramy się na ten bardzo istotny temat, jakim jest wartość firmy rodzinnej. Jak się okazuje, wartość ta może być bardzo różnie rozumiana, ma ponadto wiele wymiarów i zależy od osobistego stosunku do rodzinnego biznesu. Bo z jednej strony to majątek, dorobek rodziny, miejsce pracy i źródło dochodów rodziny, ale z drugiej to coś znacznie większego.

Zapraszamy do lektury!


SPIS TREŚCI
 • Komponenty wartości przedsiębiorstwa rodzinnego | dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ
 • Wartość Firmy Rodzinnej z perspektywy pokoleniowej | Ewa Kuraszkiewicz
 • Wartość Firmy Rodzinnej | Olga Drzewiecka-Panak, Małgorzata Rekosz-Piekarska
 • Wartość firmy rodzinnej a kultura organizacyjna | Małgorzata Popielewska
 • Inaczej o wartości przedsiębiorstwa, czyli opowieść o biznesie poparta danymi finansowymi | Małgorzata Kaczmarczyk‑Białecka
 • Czym dla mnie jest wartość firmy rodzinnej? | Paweł Czabak
 • Wartości firmy rodzinnej | Barbara Rożek
 • Zarządzanie przez wartości. Gdy wartości stają się Szefem | Agnieszka Musiał‑ Terlecka
 • Wartości firmowe | Maciej Sasin
 • Zarządzanie ryzykiem jako klucz do sukcesu firmy rodzinnej | Patrycjusz Rodzyński
 • II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych „Sukcesja w biznesie” w Krakowie

> MAGAZYN FIRM RODZINNYCH RELACJE <
Pobierz aktualny numer magazynu [PDF]
Czytaj aktualny numer online
Numery archiwalne