Webinarium LCK #29 | Rada nadzorcza w firmie rodzinnej – kreator wartości czy balast?

Rada nadzorcza w firmie rodzinnej wzbudza mieszane uczucia. Wśród przedsiębiorców rodzinnych dominuje przekonanie, o słabej przydatności rady dla funkcjonowania rodzinnego biznesu. Z jednej strony decyduje o tym postrzeganie rady nadzorczej głównie jako instytucji kontrolującej i nadzorującej prezesa i zarząd. A ta funkcja w przypadku braku rozdziału własności od zarządzania jest postrzegana jako zbędna. Z drugiej strony zarządzający firmą rodzinną właściciel, który ją stworzył od podstaw, nie dostrzega w radzie zespołu ludzi, który mógłby go wspierać w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dobrze oddaje to wypowiedź jednego z nich: “Po co mi rada, gdy ja wszystko o swojej firmie wiem“.

Oba podejścia stanowią swego rodzaju pułapkę myślową, w którą wpada większość właścicieli firm rodzinnych. Obserwując praktykę działania rad nadzorczych w firmach rodzinnych można odnieść wrażenie, że ich właściciele zapominają, że to oni decydują o jakości swoich rad. I to od ich decyzji zależy, czy rada będzie generować wartość dodaną, czy też będzie stanowiła balast obciążający firmę rodzinną?


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Zapraszamy na kolejne (już 29) webinarium w ramach projektu tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK, które poprowadzą:

  • dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert w dziedzinie firm rodzinnych oraz ładu korporacyjnego
  • Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR, ekspert od biznesu rodzinnego

Webinarium organizowane jest w ramach projektu tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK. W czasie webinarium zostaną zidentyfikowane korzyści wynikające z postrzegania rady nadzorczej jako zasobu firmy rodzinnej, w tym czynniki, które wpływają na jego przydatność, czyli skład rady. Omówione też zostanę funkcje, jakie może ona pełnić, a które w przypadku łączenia funkcji właściciela i zarządzającego, wciąż są słabo dostrzegane.

  • Temat: Rada nadzorcza w firmie rodzinnej – kreator wartości czy balast?
  • Termin: 4 czerwca 2020 roku (czwartek), godz. 11:00-12:30

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROWADZĄCY

Dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert w dziedzinie firm rodzinnych oraz ładu korporacyjnego. Współredaktor i autor pierwszego w Polsce podręcznika „Ład korporacyjny” oraz podręcznika „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (Wydawnictwo Poltext), który otrzymał w 2019 r. nagrodę Economicus w kategorii najlepszy poradnik. Autor pierwszej na rynku polskim publikacji poświęconej problematyce nadzoru w firmach rodzinnych („System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe”, Wydawnictwo Poltext). Autor blisko 100 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce firm rodzinnych oraz kwestiom nadzoru korporacyjnego, a zwłaszcza funkcjonowania rad nadzorczych i struktur systemu ładu rodziny. W chwili obecnej jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniu sukcesji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie rodzinnej. Uczestnik wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Nauk Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Tomasz Budziak – Ekspert Przedsiębiorczości Rodzinnej, Sukcesji i Rozwoju Kompetencji. Specjalista integrujący finanse ze znajomością mechanizmów rządzących biznesami rodzinnymi. Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Od 1990 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający KBA – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (pozycja 9. na świecie w 2018). Certified Management Consultant. Licencjonowany Księgowy. Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych. Członek organów nadzorczych firm rodzinnych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Autor licznych publikacji i wypowiedzi w mediach na temat sukcesji w biznesie rodzinnym, wycen przedsiębiorstw oraz biznesu rodzinnego. Uczestnik procesu legislacyjnego ustawy o zarządzie sukcesyjnym z ramienia Inicjatywy Firm Rodzinnych. SPECJALIZACJA: firmy rodzinne, due diligence, wyceny, business start-up.


#LCK – to projekt dedykowany przedsiębiorstwom rodzinnym. Celem tej inicjatywy jest wspieranie firm w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt oferuje przedsiębiorcom rodzinnym bezpłatne seminaria, webinaria, indywidualne usługi doradcze oraz bazę wiedzy zawierającą artykuły, raporty i materiały wideo na portalu: www.firmyrodzinne.eu


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”