Webinarium LCK #31 | Rada rodziny i konstytucja rodziny – podstawowe instrumenty budujące jedność rodziny

W pewnym momencie życia rodziny właścicieli firmy rodzinnej, przychodzi taki moment, że wykorzystywane do tej pory rozwiązania, w budowie jedności rodziny, przestają być już wystarczające (np. spotkania rodziny). Czynnikiem to warunkującym jest nie tylko wzrost liczby członków rodziny właścicieli, ale też jej zróżnicowanie pod względem pokoleń oraz jej gałęzi. Przekłada się to na zróżnicowanie oczekiwań i potrzeb członków rodziny wobec rodzinnego biznesu. Budowa jedności rodziny w odniesieniu do firmy rodzinnej staje się tym samym złożonym wyzwaniem. Dotychczasowa praktyka firm rodzinnych z rozwiniętych gospodarek pokazuje na wypracowanie bardziej złożonych struktur na forum rodziny, które pozwalają skutecznie budować jedność jej członków. Do nich należą: zgromadzenie rodziny, rada rodziny oraz konstytucja rodziny.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Zapraszamy na kolejne (już 31) webinarium w ramach projektu tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK, które poprowadzą:

  • dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert w dziedzinie firm rodzinnych oraz ładu korporacyjnego
  • Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR, ekspert od biznesu rodzinnego

Celem webinarium będzie przybliżenie zasad funkcjonowania rozbudowanych struktur na forum rodziny, w tym wskazanie czynników warunkujących skuteczność ich działania. Uczestnicy webinarium będą mogli na żywo zadawać pytania. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting.

  • Temat: Rada rodziny i konstytucja rodziny – podstawowe instrumenty budujące jedność rodziny
  • Termin: 18 czerwca 2020 roku (czwartek), godz. 11:00-12:30

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROWADZĄCY

Dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert w dziedzinie firm rodzinnych oraz ładu korporacyjnego. Współredaktor i autor pierwszego w Polsce podręcznika „Ład korporacyjny” oraz podręcznika „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (Wydawnictwo Poltext), który otrzymał w 2019 r. nagrodę Economicus w kategorii najlepszy poradnik. Autor pierwszej na rynku polskim publikacji poświęconej problematyce nadzoru w firmach rodzinnych („System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe”, Wydawnictwo Poltext). Autor blisko 100 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce firm rodzinnych oraz kwestiom nadzoru korporacyjnego, a zwłaszcza funkcjonowania rad nadzorczych i struktur systemu ładu rodziny. W chwili obecnej jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniu sukcesji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie rodzinnej. Uczestnik wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Nauk Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Tomasz Budziak – Ekspert Przedsiębiorczości Rodzinnej, Sukcesji i Rozwoju Kompetencji. Specjalista integrujący finanse ze znajomością mechanizmów rządzących biznesami rodzinnymi. Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Od 1990 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający KBA – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (pozycja 9. na świecie w 2018). Certified Management Consultant. Licencjonowany Księgowy. Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych. Członek organów nadzorczych firm rodzinnych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Autor licznych publikacji i wypowiedzi w mediach na temat sukcesji w biznesie rodzinnym, wycen przedsiębiorstw oraz biznesu rodzinnego. Uczestnik procesu legislacyjnego ustawy o zarządzie sukcesyjnym z ramienia Inicjatywy Firm Rodzinnych. SPECJALIZACJA: firmy rodzinne, due diligence, wyceny, business start-up.


#LCK – to projekt dedykowany przedsiębiorstwom rodzinnym. Celem tej inicjatywy jest wspieranie firm w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt oferuje przedsiębiorcom rodzinnym bezpłatne seminaria, webinaria, indywidualne usługi doradcze oraz bazę wiedzy zawierającą artykuły, raporty i materiały wideo na portalu: www.firmyrodzinne.eu


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”