Webinarium | Instrumenty finansowe ARP dla Przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Drodzy Rodzinni, zapraszamy na webinarium poświęcone instrumentom wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oferowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podczas wydarzenia całość prezentacji będzie składać się z 3 bloków:

  1. Produkty Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej – ogólna charakterystyka, działalność ARP i ARP Leasing;
  2. Oferta specjalna dla sektora transportowego – leasing z karencją w spłacie – charakterystyka produktu i procesu;
  3. Oferta pożyczkowa: pożyczka na wypłatę wynagrodzeń i pożyczka obrotowa – charakterystyka produktu i procesu.

WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Webinarium odbędzie się we wtorek 16 czerwca o godz. 12:00-13:30. Wydarzenie poprowadzą: Wojciech Miedziński (Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o.), Inga Piasecka (Dyrektor Rozwoju Biznesu w ARP Leasing Sp. z o.o.) oraz Tomasz Król (Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A. w Katowicach). Moderować spotkanie będzie Agata Hagno (Członek Zarządu IFR).

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium. Transmisja on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po wystąpieniu przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia!

PROWADZĄCY

Wojciech Miedziński – Od czerwca 2019 Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o., posiada 24. letnie doświadczenie menadżerskie w bankowości zbudowane na wszystkich poziomach organizacji, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Od 14 lat, silnie związany z obszarem bankowości dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału (1995-2000), następnie w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Oddziału Centrum (2000-2010) współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MSP. W latach 2010-2014 pracował w Centrali Banku Pocztowego S.A. zajmując kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014 do maja 2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych na stanowisku Szefa Wsparcia Sprzedaży Sieci i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu ds. Bankowości Biznesowej. Jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz ICAN Institute. Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy Przedsiębiorstwa z bankiem, Teorii Organizacji i Zarządzania, Komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Inga Piasecka – Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości instytucjonalnej i transakcyjnej, w tym w szczególności w obszarze strategii, rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży. Przygotowuje i skutecznie wdraża krótko i długoterminowe strategie biznesowe i marketingowe. Posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego, budowania programów i kampanii aktywizujących sprzedaż, planowania finansowego, zarządzania sprzedażą, wdrażania produktów i procesów bankowych, prowadzenia projektów. Z sukcesami odpowiadała za kompleksowe projekty biznesowe. Dba o wysoką efektywność działań w zespole, dużą wagę przywiązując do jakości, czuje się współodpowiedzialna za jego rozwój. Wielokrotny lider strategicznych projektów w banku, współtwórca strategii w obszarze korporacyjnym, koordynator procesów wewnątrz grupy kapitałowej. Skuteczna, zadaniowa, bardzo relacyjna i merytoryczna, z otwartym umysłem i szerokim spojrzeniem na kwestie biznesowe. Sprawnie tworzy i zarządza zespołami ludzkimi – także w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zmiany postrzega jako szanse. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ICAN Institute – Akademii Menadżera Wyższego Szczebla.

Tomasz Król – Swoje doświadczenie w bankowości rozpoczął w 2000 roku i od wielu lat działa w segmencie klientów instytucjonalnych w szczególności w obszarze inwestycji. Posiada szeroką wiedzę w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego. Z sukcesami zarządza zespołami sprzedaży. W Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 2019 roku odpowiedzialny na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.