Wszystko się kiedyś kończy – list A.Blikle do członków IFR

Drodzy Rodzinni,

Moja rola czynnego członka zarządu IFR dobiegła kresu. Złożyły się na to różne okoliczności, a w tym moja sytuacja osobista, która nie pozwala mi już służyć naszemu stowarzyszeniu w takim wymiarze jak przez ostatnie osiem lat. Mam też poczucie, że nie tylko w firmach rodzinnych, ale i w organizacjach obywatelskich przychodzi kiedyś czas sukcesji.

W dniu 24 maja 2017 r. złożyłem na ręce Pani Prezes moją rezygnację z funkcji członka zarządu deklarując jednocześnie gotowość wspierania zarządu moim doświadczeniem wszędzie tam, gdzie mógłbym być użytecznym.

Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe uzupełnicie skład zarządu o nowych członków. Życzę Wam, aby byli to ludzie, którym drogie są wartości naszej misji, a w tym budowanie państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Bo to właśnie te uniwersalne wartości, a nie poszukiwanie chwilowych korzyści, pozwalają przetrwać firmom, państwom i narodom najtrudniejsze okresy.

Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich

Andrzej Jacek Blikle

Warszawa, 24 maja 2017 r.

Pobierz list w PDF