Zgłoś się do Rankingu Forum Firm Rodzinnych 2023

Firmy rodzinne zajmują szczególne miejsce w świecie biznesu. Panujące w nich więzi dają szanse na większe zaangażowanie osób zarządzających, szybkie reagowanie na kryzysy, a przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza – unikatowe informacje o branży i otoczeniu konkurencyjnym. VI Forum Firm Rodzinnych magazynu Forbes Polska, to okazja do wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i nawiązania nowych relacji biznesowych.

Pierwszy w Polsce ranking najcenniejszych firm rodzinnych co roku jest przyczynkiem do dyskusji o ich kondycji i wyzwaniach przyszłości. Firmy rodzinne mierzą się nie tylko z troską o własną płynność i rozwój, ale też o utrzymanie miejsc pracy i los pracowników oraz ich rodzin.

Inicjatywa Firm Rodzinnych zaprasza wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Forum Firm Rodzinnych. Zachęcamy wszystkie firmy rodzinne, które na potrzeby rankingu definiuje się jako przedsiębiorstwo, w którym:

  1. W posiadaniu rodziny znajduje się minimum 50 + 1% udziałów (także pośrednio poprzez spółki zależne i fundusze),
  2. Na rynku istnieje nieprzerwanie od 8 lat,
  3. W roku 2022 wykazało się przychodem nie mniejszym niż 10 mln zł netto,
  4. Regularnie, w ostatnich latach wykazuje się dodatnim wynikiem finansowym,
  5. Nie będące w upadłości i likwidacji,
  6. Będące w dobrej kondycji finansowej,
  7. Cieszące się nieposzlakowana opinią.

Nagrodzone zostaną te najlepsze firmy, które radzą sobie w turbulentnym środowisku oraz dbają o pracowników.

Wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach w rankingu:

  1. Firmy z przychodami do 100 milionów złotych
  2. Firmy z przychodami powyżej 100 milionów złotych

Oprócz zestawienia, organizowane są gale regionalne z udziałem uwzględnionych w zestawieniu firm. Podczas zeszłorocznej edycji projektu odbyło się 9 spotkań, na każdym gościliśmy ponad 40 firm rodzinnych z rankingu, nagradzanych w dwóch kategoriach. W tegorocznej edycji, od września do października, planowanych jest 9 spotkań regionalnych na żywo w największych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Poznań, Tychy, Kraków, Sopot, Lublin, Toruń, Łódź). Relacje z tych wydarzeń pojawią się w magazynie Forbes Polska oraz na stronie www.forbes.pl.

Chcecie podzielić się Waszymi sukcesami? Weźcie udział w Forum Firm Rodzinnych pokażcie się szerszemu gronu i zyskajcie nowych partnerów biznesowych!

UWAGA! Zgłoszenia nalezy nadsyłać do 21 czerwca 2023 roku do godzimy 24:00. Każde zgłoszenie będzie zweryfikowane przez redakcję Forbes Polska i tylko zweryfikowane firmy będą uwzględnione w rankingu. Zgłoszenia zawierające pełną nazwę firmy i NIP prosimy nadsyłać na adres: [email protected].