Badanie Dojrzałości Innowacyjnej również dla MŚP

PFR przygotował narzędzie, które pomaga w ocenie poziomu gotowości do cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. Wcześniej badanie było dostępne tylko dla dużych firm. Obecnie po obserwacji potrzeb rynku PFR rozszerzył badanie również dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (firma powinna zatrudniać minimum 10 pracowników). Już teraz MŚP może skorzystać bezpłatnie z diagnostyki i doradztwa ekspertów PFR.

Wyniki badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” (2020) potwierdzają, że polskie przedsiębiorstwa widzą szereg korzyści, jakie wynikają z innowacyjnej działalności. Przedsiębiorcy najczęściej wskazują, że wprowadzanie udoskonaleń pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości obsługi klienta (54 proc.), zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów (51 proc.), podniesienie jakości usług (51 proc.), zwiększenie wydajności pracy (43 proc.) i pozyskanie nowych klientów (43 proc.).

Za pomocą Badania Dojrzałości Innowacyjnej przekazane zostaną przedsiębiorstwom, w formie raportu, praktyczne wskazówki do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych. Badanie jest pierwszym punktem wsparcia PFR dla dużych firm i sektora MŚP, które w kolejnych krokach może zostać uzupełnione o doradztwo indywidualne, darmowy dostęp do kursów online oraz warsztaty tematyczne. Już teraz PFR jest po pierwszych etapach przeprowadzenia badania wśród przedsiębiorstw, które spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Pierwsze wyniki badania przedstawiono na blogu PFR.


Jak zgłosić firmę do BDI?

Chcąc zgłosić firmę (duża firma lub MŚP) do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Badanie polega na wypełnieniu ankiet dostępnych online w 3 obszarach: innowacyjności, cyfryzacji i transformacji energetycznej. Po wysłaniu formularza, firma otrzymuje zestaw ankiet do wypełnienia. Poszczególne części badania mogą zostać wypełnione przez osoby z firmy, które są najbardziej zaznajomione z tematami.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy