Baza Usług Rozwojowych dla członków IFR

Istnieje możliwość pozyskania refinansowania części inwestycji projektów rozwojowych w firmach MŚP – w tej chwili woj. dolnośląskie i wielkopolskie. Dofinansowanie można uzyskać tylko na szkolenia realizowane przez firmy posiadające wpis do BUR i z zaznaczonym polem „Usługa możliwa do dofinansowania: TAK”.

Szukamy członków IFR, którzy są w Bazie Usług Rozwojowych, aby stworzyć katalog zawierający usługi szkoleniowe w bazie PARP. W planie mamy zorganizowanie spotkań dla firm rodzinnych – na początek Wrocław i Poznań.

Informacje nt. BUR

Na Dolnym Śląsku dofinansowania na szkolenia dla firm w ramach Bazy Usług Rozwojowych są przyznawane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w woj. dolnośląskim mogą pozyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (czyli m.in. szkolenia i doradztwo). Wybór usług odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR, dawniej znana jako rejestr RUR), która jest ogólnodostępną, bezpłatną bazą ofert usług rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można uzyskać tylko na szkolenia realizowane przez firmy posiadające wpis do BUR i z zaznaczonym polem „Usługa możliwa do dofinansowania: TAK”.

Wartość projektu i terminy realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 roku do 31.07.2019 roku, jednak wartość środków zaplanowanych na realizację usług rozwojowych do 31.03.2017 r. w ramach projektu to 3.103.750,00 zł (będą kolejne tury dofinansowania, łączna wartość projektu to ponad 43,5 mln zł). W momencie wydania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację usług rozwojowych w danym okresie rekrutacja zostaje zamknięta, dlatego warto się śpieszyć (liczy się kolejność zgłoszeń oraz kryteria preferencyjne, o których niżej).

Na dofinansowanie jakiej wielkości możemy liczyć?

 • Dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 25000,00 zł (określona jako średnia wartość dofinansowania ale rekomendujemy trzymania się tej kwoty jako maksimum)
 • Maksymalne dofinansowanie 1 usługi dla 1 osoby: 5000,00 zł
 • Limit 1 wniosku/umowy o dofinansowanie dla 1 firmy (dlatego warto się starać o maksymalną wysokość kwoty! Później nie będzie już możliwości jej zwiększenia!)

Podstawowy poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Warunkowe wyższe kwoty dofinansowania:

 1. 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
 3. 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: <pobierz PDF>
 4. 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (20% wzrost przychodów r/r),
 5. 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod tym adresem: <link>
 6. 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: <link>

W jaki sposób przyznawane jest dofinansowanie dla przedsiębiorców?

Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez Operatora, wówczas zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Przedsiębiorca, po podpisaniu z Operatorem umowy wsparcia lub/i otrzymaniu od niego tzw. przyrzeczenia środków, zapisuje pracowników na szkolenia dostępne w BUR (które mają możliwość dofinansowania: “TAK”).

Operator ma w Bazie dostęp do informacji, na jakie usługi zapisał się odbiorca wsparcia i może przeprowadzić ich monitoring. Przedsiębiorca i jego pracownicy dokonują oceny zrealizowanej usługi (ankieta internetowa, generowana w Bazie). Po zrealizowaniu usługi dostawca wystawia fakturę na przedsiębiorcę i dokonuje z nim rozliczenia finansowego. Przedsiębiorca przekazuje fakturę do operatora celem rozliczenia. Zwrot kosztów następuje w ciągu 14 dni od zatwierdzenia dokumentów.