Czy fundacja rodzinna w Polsce jest rozwiązaniem dla Ciebie i Twojego majątku? | Webinarium IFR

Fundacje rodzinne w Polsce z powodzeniem zakładane są od 22 maja 2023 roku. Dlaczego fundacja rodzinna jest tak interesującym rozwiązaniem prawnym dla firm rodzinnych? Kiedy warto ją założyć i jakie kwestie należy rozważyć przed jej założeniem. Co mówi nam praktyka zakładania fundacji rodzinnej w Polsce? Jak funkcjonuje fundacja rodzinna?

Na powyższe pytania odpowiemy razem z partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych – Kancelarią GWLAW podczas 16. wspólnego webinarium pt. “Czy fundacja rodzinna w Polsce jest rozwiązaniem dla Ciebie i Twojego majątku?“, które odbędzie się w czwartek 14 marca 2023 roku w godz. 11:00-12:30.

Wydarzenie poprowadzą: Daria Leszczyk (adwokat w kancelarii GWLAW) oraz Agnieszka Mitręga (radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii GWLAW).

Spotykamy się, aby przybliżyć uczestnikom wydarzenia nasze doświadczenia w zakresie fundacji rodzinnych.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Webinarium obejmuje zakresem przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, a prowadzący odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej formy prawnej. Zadaj szczegółowe pytanie w trakcie spotkania, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Transmisja on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po wystąpieniu przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi. Do usłyszenia!

Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCY

Daria Leszczyk – adwokat w GWLAW. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania sukcesyjnego w firmach rodzinnych. Prowadzi liczne procesy planowania i wdrażania złożonych i kompleksowych procesów sukcesji, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i poziomie otoczenia rodzinnego (planowanie testamentowe, zmiany własnościowe, konstytucje rodzinne). Doradzała dużym polskim firmom rodzinnym w procesach zmiany pokoleniowej. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem firm rodzinnych w zakresie legislacji skupiającej się wokół bezpiecznej sukcesji, w tym brała udział w konsultacjach oraz pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej. Specjalizuje się także w procesach strukturyzacji majątkowych (podziały, przekształcenia, połączenia, aporty) oraz procesach M&A. Doradza w procesach inwestycyjnych oraz transakcjach joint venture, a także uczestniczy w due diligence przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. W ramach swojej specjalizacji reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych, a także doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem akcji. Prowadzi szkolenia oraz jest autorką licznych publikacji dotyczących problematyki sukcesji międzypokoleniowej w firmach rodzinnych. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiowała Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej.

Planuje i wdraża procesy sukcesji międzypokoleniowej. Brała udział w pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej. Prowadzi procesy strukturyzacji majątkowych i transakcji M&A. Doradza w procesach inwestycyjnych. Doradza w zakresie prawa spółek handlowych.

Agnieszka Mitręga – radca prawny oraz wspólnik zarządzający w GWLAW. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach oraz prawie korporacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. Zajmuje się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Specjalizuje się także w strukturyzacji i prowadzeniu transakcji M&A oraz reorganizacjach grup kapitałowych (podziały, przekształcenia, połączenia).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcjach na rynku wierzytelności (nabywanie portfeli wierzytelności, umowy o subpartycypację i sekurytyzację). Doradza także firmom windykacyjnym w zakresie zawierania umów serwisowych oraz podmiotom zarządzającym wierzytelnościami w zakresie umów o zarządzania portfelami wierzytelności. Specjalizuje się także w doradztwie związanym z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe. Reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cechuje ją profesjonalizm, biznesowe i całościowe podejście do prowadzonych spraw klientów oraz zdyscyplinowanie w działaniu. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach, instytucjach finansowych (dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, polskie i międzynarodowe instytucje pożyczkowe oraz firmy zarządzające wierzytelnościami). Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii. Zna biegle język angielski oraz niemiecki.

Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzacji i prowadzenia transakcji M&A. Doradza w zakresie prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych. Specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych. Doradza w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych i zarządzaniu wierzytelnościami. Reprezentuje klientów przed KNF i UOKiK.