III Konferencja Naukowa | Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość

Zachęcamy do udziału w III Konferencji Naukowej „Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. Pragniemy także poinformować, że Inicjatywa Firm Rodzinnych weźmie udział w konferencji jako reprezentant Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP w III Konferencji Naukowej organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tym razem podczas wykładów i paneli dyskutować będziemy m.in. o roli uczelni zawodowych i ich współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, praktykach ZUS niezgodnych z Konstytucją Biznesu, rządowej zapowiedzi, że zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia płatne będą przez ZUS, przywróceniu ryczałtowej składki zdrowotnej, zastosowaniu zasad Konstytucji Biznesu w praktyce nakładania na przedsiębiorców sankcji administracyjnych czy o przyszłości CPK.

Organizatorami konferencji są: Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Akademia Bialska im. Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze.


REJESTRACJA
Program III Konferencji Naukowej


  • Partner strategiczny: Vivenge
  • Partnerzy: Starostwo Powiat BialskiStowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak”
  • Patroni medialni: Slowo PodlasiaPpitv.pl – Podkarpacki Portal InformacyjnyForum Polskiej Gospodarki – FPG24OUT of – poza układamiMedia Narodowe, “Zrozumieć rynek” Adam Sojka.