Forma prawna a bezpieczeństwo prowadzonego biznesu | Webinarium IFR

Jaka forma prawna jest odpowiednia, a przede wszystkim bezpieczna dla Twojego biznesu? W warunkach często zmieniających się przepisów prawno-podatkowych to pytanie jest szczególnie istotne. Sytuacja każdej firmy jest inna i w pewnym stopniu wyjątkowa. Dlatego, czy najlepsza dla danej firmy będzie forma Sp. z o.o., Sp. k., czy też inny typ spółki decydują indywidualne uwarunkowania. Przy czym, wybór formy prawnej powinien zostać dokonany przy uwzględnieniu okoliczności biznesowych oraz celów przedsiębiorstwa, pamiętając oczywiście o zapewnieniu bezpieczeństwa firmy. Dodatkowo każdy proces zmiany formy prawnej powinien zostać poprzedzony analizą prowadzonej działalności z perspektywy planowanego przekształcenia, uwzględniającą specyfikę branży, w której działa spółka.

Wspólnie z naszym partnerem strategicznym – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych postanowiliśmy pogłębić ten temat, podczas webinarium pt. “Forma prawna a bezpieczeństwo prowadzonego biznesu”, które odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 roku w godz. 11:00-12:30. Wydarzenie poprowadzi Daria Leszczyk (adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych). Moderować będzie Dawid Rejmer – radca prawny, wiceprezes zarządu IFR.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Webinarium obejmuje zakres tematyczny z obszaru prawa spółek, w szczególności z zakresu form prawnych przedsiębiorstw. Przyjrzymy się dostępnym w Polsce rozwiązaniom oraz powiemy na co należy zwróć uwagę przy podjęciu decyzji. Omówimy rodzaje form prawnych, motywy wyboru formy prawnej, a także kwestie zapewnienia bezpieczeństwa firmy i jej rozwoju. Agenda webinarium:

  1. Jakie ryzyka należy uwzględniać przy prowadzeniu biznesu?
  2. Czy odpowiedzialność przedsiębiorcy jednoosobowego faktycznie jest nieograniczona?
  3. Na czym polega osobista odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej za długi spółki?
  4. Na jakich zasadach za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają jej wspólnicy, a na jakich członkowie jej zarządu?
  5. Jak zwiększać bezpieczeństwo firmy oraz osób zaangażowanych w jej tworzenie?
  6. Czy zmiana formy prawnej może stanowić podstawowy element budowania bezpieczeństwa firmy?
  7. Jak i kiedy wykorzystywać tzw. przekształcenia gospodarcze (transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część)?

Transmisja on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po wystąpieniu przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi. Do usłyszenia!

Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCA

Daria Leszczyk – adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, aspektach związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych oraz obsłudze procesów strukturyzacyjnych. Od wielu lat prowadzi liczne procesy przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów spółek handlowych oraz uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych planów strukturyzacji kapitałowych i majątkowych przedsiębiorstw. W zakresie prawa spółek handlowych, doradza w procesach inwestycyjnych oraz transakcjach joint venture, a także uczestniczy w procesach due diligence. W swojej pracy poszukuje optymalnych rozwiązań́ z punktu widzenia klienta, tj. takich, które z jednej strony zapewnią w możliwie najszerszym zakresie realizację celów biznesowych, a z drugiej strony będą̨ bezpieczne w świetle obowiązującego prawa. Jednocześnie, posiada bardzo bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek Skarbu Państwa. W ramach swojej specjalizacji, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych.  Prowadzi szkolenia z zakresu sukcesji firm rodzinnych oraz jest autorką publikacji mających za przedmiot prawo handlowe.