Fundacja Marka Kamińskiego | Inspiracja do działania na rzecz wspólnego dobra

Nawiązując do wystąpienia Marka Kamińskiego (zdobywca biegunów, założyciel Fundacji i Marek Kaminski Academy) podczas 14. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY 2021, zachęcamy do zapoznania się z działalnością Fundacji Marka Kamińskiego.

Fundacja Marka Kamińskiego od 7 lat pomaga młodzieży, której brakuje wsparcia, motywacji i wiary w siebie, co może skutkować poczuciem wykluczenia, czy przerodzić się w stany depresyjne. Program, który realizuje Fundacja – Life Plan Academy bazuje na 5 krokach Metody Biegun Marka Kamińskiego, opracowanej na bazie osobistych doświadczeń zdobytych podczas ekstremalnych wypraw. Celem programu jest zmiana jakości życia, zapobieganie depresji i budowa własnej wartości, poprzez naukę osiągania indywidualnych celów.

Biorąc udział w programie, młodzież nauczy się wyznaczania celów, budowania skutecznego planu działania, czerpania z własnego potencjału, odkrywania siebie i swoich możliwości, odejścia od konwencjonalnego sposobu myślenia, radzenia sobie z porażkami i wyciągania z nich pozytywnych wniosków na przyszłość. Młodzież będzie przygotowana do stosowania niestandardowych rozwiązań, kreatywności i elastyczności myślenia. Program wyposaża dzieci i młodzież w kapitał, który zaprocentuje do końca ich życia. Dajemy dzieciom moc do walki o swoje marzenia.

Niewątpliwą zaletą programu jest jego uniwersalność – pierwotnie naszą grupą docelową były dzieci w wieku 14-17 lat, od niedawna jednak ruszyliśmy z programem w szkołach i kierujemy go dla dzieci już nawet w wieku 7 lat, ale także i dla starszych roczników niż 17 lat.


Każdego, kto popiera misję oraz działania Fundacji zapraszamy do Partnerstwa. Jak można nas m.in. wesprzeć?

  • zostając naszym darczyńcą
  • zostając naszym sponsorem
  • wspólnie wdrażając program LifePlan Academy w wybranych szkołach/ośrodkach/firmach
  • wspólnie uczestnicząc na wydarzeniach biznesowych
  • udostępniając Fundacji przestrzeń do prezentacji lub przestrzeń charytatywną podczas wydarzeń biznesowych, konferencji, debat, kongresów

Więcej o Fundacji: marekkaminski.com/fundacja-mk

Powyższe działania to jedynie kilka z możliwych propozycji. Jeżeli jesteście otwarci na zeksplorowanie i omówienie tego potencjalnego partnerstwa, to zapraszam do kontaktu z: Natalia Sitek | + 48 608 507 030 | [email protected]