Fundacja Rodzinna | Konferencja Ministerstwa Rozwoju

IFR głosem przedsiębiorców rodzinnych! W dn. 24 stycznia 2020 r. wzięliśmy udział w konferencji w Ministerstwa Rozwoju, poświęconej kluczowym aspektom Fundacji Rodzinnej, które stanowią największe wyzwania, w szczególności aspekty podatkowe i spadkowe. Stanowisko IFR i przedsiębiorców rodzinnych przedstawili Członkowie Zarządu – Tomasz Budziak i Dawid Rejmer. Szczególną uwagę zwróciliśmy na dostępność nowych rozwiązań dla najszerszego grona przedsiębiorców i ich rodzin. Dotychczasowe stanowisko Ministerstwa Finansów praktycznie zniechęcało przedsiębiorców prowadzących biznes w innej formie niż spółki kapitałowe do skorzystania z dyskutowanych rozwiązań. Dlaczego resort finansów nie chce umożliwić kontynuacji warunków zbliżonych do dzisiejszego opodatkowania liniowego w Fundacji Rodzinnej?

Podczas konferencji Ministerstwo Rozwoju podsumowało w dyskusji etap prekonsultacji regulacji mających wprowadzić do polskiego prawa instytucję fundacji rodzinnej. Na razie wciąż nie ma projektu ustawy, ale już na tym etapie nazwa ta spotkała się z dużym oporem środowiska organizacji pozarządowych. Obawia się ono, że nasze społeczeństwo nie odróżni fundacji “non-profit” od instrumentu prowadzenia i zabezpieczenia biznesu dla przedsiębiorców i ich rodzin.

Niestety nie przybyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można było więc przedyskutować z nimi ich stanowisk przesłanych w ramach prekonsultacji. A zapowiadają one duże trudności, które trzeba będzie pokonać – choćby w obszarze opodatkowania, które nie pogarszałoby sytuacji przedsiębiorców płacących jedynie PIT liniowy.

Czeka nas długa i ciężka praca. Jednak to dla IFR i przedsiębiorców rodzinnych jeden z kluczowych tematów. O wadze, jaką nasze Stowarzyszenie przywiązuje do wypracowania korzystnych regulacji fundacji rodzinnych świadczy fakt, że z organizacji przedsiębiorców jedynie IFR był reprezentowany na szczeblu członków zarządu. Niebawem opublikujemy szerszą relację na temat kluczowych tematów poruszonych podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju [24.01.2020]. Pocieszająca jest za to determinacja Ministerstwa, aby nie rezygnować z prac. Trzymamy kciuki!