GeneRacje: mają swoje racje | Kampania społeczna OEES

Warsztaty, spotkania i rozmowy, wspólne działania artystyczne oraz nowe rozwiązania oparte na międzypokoleniowym dialogu – to efekty kampanii społecznej towarzyszącej VI edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit. Hasło kampanii „GeneRacje: mają swoje racje” skupiającej się na relacjach pokoleniowych jest także myślą przewodnią tegorocznego kongresu OEES.

Kampania społeczna „GeneRacje: mają swoje racje” to akcja mająca na celu propagowanie wzajemnej świadomości i zrozumienia w kontakcie seniorów z młodymi ludźmi, realizowana w ramach projektu o tym samym tytule. Jej twórcy poruszają w niej takie zagadnienia jak: stereotypowe postrzeganie osób starszych przez inne pokolenia, narastająca międzypokoleniowa segregacja, nasilający się konflikt pokoleń oraz brak zrozumienia wzajemnych potrzeb i dialogu między pokoleniami. Kampania promowana jest m.in. serią międzypokoleniowych rozmów zrealizowanych w formie nagrań wideo umieszczanych w kanałach społecznościowych Open Eyes Economy. W rozmowach z uczniami szkół podstawowych oraz ze studentami prawa, socjologii czy dziennikarstwa biorą udział m.in.: Elżbieta Tomczyk-Miczka – autorka bloga Pora na seniora, prezeska fundacji Eurointegracja, Henryka Bochniarz – założycielka i Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatan oraz współzałożycielka Kongresu Kobiet czy aktor Andrzej Grabowski. Poruszane w międzygeneracyjnych rozmowach tematy to: „Feminizm wczoraj i dziś”, „Wartości i priorytety”, „Rola mediów i komunikacji”, „Praca kiedyś i dziś”, „Rodzina a kariera” czy „Różne oblicza patriotyzmu”.

Pierwsze nagrania można już zobaczyć na kanale YouTube Open Eyes Economy.

Coraz częściej zdarza się, że relacje na linii najstarszych i najmłodszych pokoleń ulegają rozmyciu. To m.in. efekt wirtualizacji życia, zaniku rodzin wielopokoleniowych czy szkodliwych stereotypów funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Postanowiliśmy podjąć działania w tym kierunku. Nasz projekt odpowiada na przedstawione problemy i w sposób innowacyjny włącza dwa skrajne pokolenia w spójną akcję społeczną zmieniającą wizerunek zarówno starszej, jak i młodszej generacji – mówi prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Kampania „GeneRacje: mają swoje racje” to nie tylko akcja promująca wiedzę i wartości związane z relacjami międzypokoleniowymi. To także platforma umożliwiająca aktywne zaangażowanie we wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie wspólnych idei i rozwiązań, realizowana w ramach wspomnianego projektu.

Seniorzy posiadają znaczny potencjał, jeśli chodzi o działania o charakterze społecznym, który w chwili obecnej nie jest wykorzystywany w sposób optymalny. Podobnie jest z młodymi ludźmi, którzy, chociażby w debacie publicznej, bywają ignorowani ze względu na swój stosunkowo młody wiek. Połączenie tych dwóch sił, na pierwszy rzut oka skrajnych, ale po chwili zastanowienia tak bardzo bliskich, to coś naprawdę wyjątkowego. Dlatego w tym roku część przestrzeni w programie OEES oddajemy właśnie międzygeneracyjnej sile. I już teraz nie możemy doczekać się efektów – mówi prof. Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES.

W ramach kampanii zarówno młodzi, jak i seniorzy mają okazję m.in. do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjno-motywacyjnych oraz diagnostycznych z wykorzystaniem metody Design Thinking. Punktem wyjścia warsztatów była identyfikacja obecnych oraz przyszłych zagrożeń współczesnego świata, na podstawie materiałów pokazujących ustalenia naukowców z różnych dziedzin oraz danych prezentujących stan świata. Przedstawiciele starszej i młodszej generacji spotykają się także wspólnie podczas warsztatów międzypokoleniowych. To właśnie podczas nich wspólnie pracują nad wystawą i performancem pod hasłem „Nie psujcie nam świata” oraz przygotowują sesję Q&A, w których będzie można uczestniczyć podczas VI edycji Open Eyes Economy Summit.

W trakcie kongresu uczestnicy projektu zaprezentują wypracowane w trakcie warsztatowych spotkań wspólne, międzypokoleniowe stanowisko dotyczące przeciwdziałania postawom zagrażającym przyszłości człowieka na Ziemi, jak i samej planecie. Podsumowaniem działań warsztatowych będzie również wspomniana wystawa prac plastycznych i literackich przygotowanych przez uczestników projektu.

Zastanawiając się nad uczestnikami takiego projektu należy zwrócić uwagę na fakt, że w różnych społeczeństwach, także w skali globalnej, istnieją grupy wykluczone czy marginalizowane w pewnych sferach życia społecznego. Są one nieobecne, pomijane, niewidzialne i niesłyszalne w procesach dyskursu społecznego, choć wiele (większość) tych dyskursów dotyczy bezpośrednio ich życia i szans realizowania potrzeb. Podstawą tej marginalizacji może być płeć, przynależność etniczna, status społeczno-ekonomiczny, ale także wiek – zarówno zbyt młody, jak i zbyt zaawansowany. Wspomniany projekt dotyczy właśnie przedstawicieli tych dwóch ostatnich grup. Jego zadaniem jest umożliwienie im wyrażenia swoich idei pod hasłem „Nie psujcie nam świata” – mówi współtwórczyni projektu prof. Anna Karwińska – profesor nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Open Eyes Economy Summit odbywa się w Krakowie od 2016 roku i gromadzi wybitne osobistości ze świata nauki, ekonomii, kultury oraz biznesu. To kongres poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych. W tym roku odbędzie się 17–18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz na platformie Live OEES (www.live.oees.pl). Rejestracja na Open Eyes Economy Summit ruszyła 17 września. Szczegóły na stronie kongres.oees.pl