Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP | Podsumowanie konferencji

Jak można obniżyć koszty, jednocześnie transformując biznes? Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskali uczestnicy konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę korzystając z funduszy EU”.

21 marca 2024 roku w Olsztynie odbyła się konferencja „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę z korzystając z funduszy EU”, której organizatorem była Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaś Inicjatywa Firm Rodzinnych prezentowała swoją działalność na rzecz środowisk przedsiębiorców rodzinnych.

Podczas konferencji dostępne były stoiska informacyjne działającego w Urzędzie Marszałkowskim Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Głównym tematem konferencji była promocja projektu WAMA EDIH, który zapewnia kompleksowe wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. Wkład merytoryczny zapewniły również następujące organizacje oraz firmy: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Podczas konferencji przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in.:

  • jak rewolucja cyfrowa i automatyzacja może obniżyć koszty i jednocześnie transformować biznes o kilka poziomów,
  • jak prowadzenie biznesu łączyć z działaniami na rzecz ochrony klimatu,
  • jak pozyskiwać, na co przeznaczać i jak rozliczać fundusze unijne dostępne dla firm.

Ważną częścią wydarzenia był panel dyskusyjny i bezpośrednie spotkania z ekspertami i przedsiębiorcami, którzy wdrażają innowacje w firmach. W konferencji wzięło udział blisko stu przedsiębiorców. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne działania związane z promocją projektu WAMA EDIH.