Komentarz Wiceprezesa IFR Tomasza Budziaka nt. przyjętego wczoraj projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Wiceprezesa naszego Stowarzyszenia Tomasza Budziaka na łamach Pulsu Biznesu oraz Rzeczpospolitej nt. przyjętej wczoraj przez Radę Ministrów RP ustawy o zarządzie sukcesyjnym w firmach prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Tomasz Budizak:Około 1 miliona firm rodzinnych może odetchnąć z ulgą. Od 1 czerwca 2018 r., kiedy wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, znacznie łatwiej będzie spadkobiercom przejmować rodzinne biznesy i płynnie kontynuować ich działalność. Zdaniem Tomasza Budziaka, wiceprezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przyjęty przez Radę Ministrów projekt jest rewolucyjny.

© Jarosław Królak, Puls Biznesu

Tomasz Budizak:Ustawa reguluje zgłaszany od dawana przez nas i nasze środowisko problem sukcesji firm, zwłaszcza rodzinnych, tym bardziej narastający, że pokolenie zakładających firmy na początku lat 90. XX w. wkracza w wiek emerytalny – powiedział: „Rzeczpospolitej” Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, uczestniczącego w przygotowaniu projektu.

© Marek Domagalski, Rzeczpospolita