List nowowybranej prezes IFR, Ewy Sobkiewicz

ewa-sobkiewicz-prezes-ifrDrodzy Rodzinni,
Przystąpiłam do IFR 5 lat temu, bo jestem od 30 lat przedsiębiorcą i bliskie mi są założenia Inicjatywy. W mojej rodzinie zawsze prowadzono własne działalności i pewnie w genach odziedziczyłam ducha przedsiębiorczości. Należałam i należę do różnych organizacji społecznych, ale tylko w IFR czuję się, jak u siebie.
.
Tu wszystko nas łączy, a nic nie dzieli.
.
Nasza organizacja to działanie w oparciu o rodzinność. Pracuję w firmie z cała rodziną i wiem, jaki to trud, łączyć życie rodzinne i wspólną pracę. Relacje rodzinne i dbałość o firmę wiążą się z wieloma kłopotami, doświadczyłam wszelkich możliwych zdarzeń z jakimi, boryka się przedsiębiorca, a mimo to prowadzę firmę i ją rozwijam. Umiem pracować z ludźmi, czuję się odpowiedzialna za osoby, które zatrudniam i ich rodziny.
.
Zależy mi na rozwoju IFR, aby wszyscy członkowie, którym bliska jest Inicjatywa mogli tu rozwijać skrzydła i działać dla dobra nas wszystkich.
.
Tylko w sile naszych wspólnych działań mieści się siła IFR.
.
Musimy istnieć i działać, bo dobrze się rozumiemy i dajemy sobie wsparcie w trudnych sprawach. Potrzebujemy takiego bycia razem, wysłuchania, doradzenia, a czasem fizycznej obecności. Możemy również wiele nauczyć się od siebie. Tylko dzięki naszym wspólnym działaniom, IFR ma szansę istnieć dalej. To my wiemy, jakie kierunki i pomysły wdrażać w miejscach, gdzie prowadzimy nasze firmy. Inspirujmy się wzajemnie i rośnijmy, aby stale podążać za zmianami w gospodarce, tak by zapewnić naszym firmom wielopokoleniowe funkcjonowanie.

Nowy Zarząd ustali ogólnie zasady działania, ale specyfika danego terenu lub branży narzuca to, co trzeba robić i w jakim kierunku działać regionalnie. Dbajmy o nasze małe ojczyzny, szanujmy się wzajemnie, dyskutujmy i idźmy do przodu.

Jako Prezes podejmę działania w kierunkach:

  • budowanie oddziałów, które będą autonomiczne, ale ogólne zasady będą takie same dla wszystkich,
  • zmiany statutu i powołania komisji statutowej, aby dodatkowe uszczegółowienia dały możliwość rozwoju IFR,
  • ustalenia regulaminu pracy Zarządu, tak aby określał kompetencje i uprawnienia członków Zarządu,
  • wdrożenia rozwiązań, mających na celu regularny kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami,
  • budowania zespołów ekspertów różnorodnych branżowo. Uważam, że naszą siłą jest właśnie ta różnorodność branżowa, którą należy wykorzystać do stworzenia bazy fachowców i ekspertów do reprezentowania nas w mediach, pracach komisji merytorycznych IFR i sejmowych. To da nam szansę na szerokie zaistnienie w kraju, aby liczono się z naszym głosem,
  • działań na arenie międzynarodowej,
  • powołania wyodrębnionej Rady Członków dla uhonorowania założycieli i mentorów, którzy będą merytorycznie i mentalnie wspierali Zarząd w działaniach, aby zachować ciągłość historyczną,
  • nadania tytułu Honorowego Prezesa IFR dla prof. Andrzeja Blikle, aby docenić jego zasługi dla powstania i działalności IFR.
Drodzy Rodzinni, mam wielką nadzieję i marzenie, że uda nam się wspólnie stworzyć organizację, z której będziemy dumni. Zapraszam serdecznie do włączenia się do rozwoju naszego wspólnego dzieła, jakim jest IFR.
Ewa Sobkiewicz