Możliwości biznesowe w Wolnej Strefie Ekonomicznej Alat (AFEZ) | Spotkanie

Przekazując informację od członka Zarządu PAIH S.A. Pana Zdzisława Sokala uprzejmie informujemy, że 26 stycznia o godz. 10:30-14:00 w Hotelu InterContinental Warsaw odbędzie się wydarzenie pod tytułem: “Możliwości biznesowe w Wolnej Strefie Ekonomicznej Alat (AFEZ)”.

Alet Free Economic Zone (AFEZ) jest to pierwsza w Azerbejdżanie specjalna strefa ekonomiczna, która posiada wewnętrzne regulacje prawne, organizacyjne oraz techniczne pozwalające na preferencyjne i atrakcyjne oferty lokalizacyjne dla potencjalnych inwestorów. Informacje nt. AFEZ znajdują się na stronie internetowej: https://afez.az/.

Alet FEZ posiada nieruchomości, które będą przedmiotem długookresowego najmu, o powierzchni minimum 1,5ha, w pełni uzbrojone. Kryterium „wejściowym” jest reprezentowanie branży wysokich technologii oraz zaawansowanych procesów produkcyjnych. Produkty wytwarzane na terenie AFEZ będą oznaczone znakiem „Made in Azerbaijan”.

Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Warszawie.


Agenda wydarzenia:

  • Powitanie gości: (Valeh Alesgerov – Prezes, AFEZ; Nargiz Gurbanova – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Azerbejdżanu w RP)
  • Prezentacja AFEZ
  • Sesja Q&A
  • Lunch/Networking

Przedstawiciele AFEZ przyjeżdżają do Polski (Warszawy), by porozmawiać ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi działającymi w Polsce oraz spółkami, które chciałyby zainwestować na ich obszarze.

Organizator spotkania uprzejmie prosi o potwierdzenie obecności na wydarzeniu oraz przedstawienie składu delegacji do: 16 stycznia 2023 r. ([email protected])