Nowe kwoty składek członkowskich 2022

Abyśmy mogli realizować nasze ambitne plany niezbędne jest odpowiednie finansowanie. W związku ze zmniejszeniem się liczby partnerów strategicznych (którzy wspierali nas nie tylko merytorycznie, ale też finansowo) oraz rosnącymi bieżącymi kosztami operacyjnymi związanymi z zapewnieniem funkcjonowania biura i bieżącą działalnością, Zarząd IFR podjął uchwałę (nr 1/01/2022) zmieniającą wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę:

  • 500 zł dla członka zwyczajnego Stowarzyszenia;
  • 400 zł dla drugiego członka rodziny należącego do IFR;
  • 300 zł dla każdej kolejnej osoby z rodziny należącej do IFR;

Opłata wpisowa zostaje ustalona na poziomie 200 zł.

Podniesienie składki umożliwi nam realizację i kontynuację tak bogatego programu i oferty, jak w poprzednich latach. Bez Waszego wsparcia funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia na takim poziomie będzie niemożliwe. Wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się nadal trwać i działać na rzecz przedsiębiorczości rodzinnej.

Jednocześnie informujemy, że składki członkowskie za rok 2022 zostały już naliczone na platformie SORGA. Gorąco namawiamy do aktywnego korzystania z platformy i uregulowania opłaty poprzez moduł Rozliczenia.

ZALOGUJ SIĘ DO SORGA

Składkę można uregulować także tradycyjnym przelewem bankowym na poniższe dane:

  • Inicjatywa Firm Rodzinnych | Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
  • Nr rachunku bankowego: 54 1140 2004 0000 3002 7886 1878 | mBank.
  • Tytułem: Składka członkowska 2022

Uchwała Zarządu nr 1/01/2022 – podwyższenie składki 2022 [PDF] Pobierz