Podsumowanie pierwszego seminarium dla firm rodzinnych w Kutnie

W dniu 6 lutego 2019 r. podczas 1. seminarium w Cukrovni, zorganizowanego przez Inicjatywę Firm Rodzinnych wraz z Urzędem Miasta Kutno, Związkiem Miast Polskich i Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, spotkali się przedstawiciele kutnowskich firm rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu by w rodzinnej atmosferze rozmawiać o wyjątkowości tego typu przedsiębiorczości i wyzwaniach jakie przed nią stoją.

Spotkanie miało formę seminarium podzielonego na dwie części – szkoleniową skierowaną do przedsiębiorców rodzinnych i panel dyskusyjny z udziałem interesariuszy m.in. reprezentantów Urzędu Miasta Kutno, Urzędu Skarbowego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz wiodących w regionie firm rodzinnych.

Kutnowskie spotkanie to kolejny etap realizacji innowacyjnego projektu  szkoleniowo-doradczego pod nazwą: „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Kutno dołączyło do projektu wsparcia przedsiębiorców rodzinnych jako jeden z siedmiu ośrodków miejskich.

Uczestników powitała Pani Mariola Grodnicka Prezes AARK S.A. wraz z Panem Zbigniewem Burzyńskim Prezydentem Miasta Kutna. Część szkoleniową i dyskusyjną poprowadzili: Pan Tomasz Budziak Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Janusz Szewczuk reprezentujący Związek Miast Polskich.

Gratuluję pomysłu konsolidacji firm rodzinnych, w końcu silnie zakorzenione Firmy Rodzinne to ważny element mapy gospodarczej naszego regionu  – komentował Prezydent Burzyński

Bezpośrednim wsparciem dla firm rodzinnych oprócz seminariów stacjonarnych będą prowadzone poprzez portal internetowy webinaria. W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z doradztwa on-line czy specjalnej e-learningowej platformy edukacyjnej dla firm rodzinnych. Korzyścią będzie możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz baza wiedzy na portalu firmyrodzinne.eu.

Tematem wczorajszego spotkania było praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego. Najważniejszym zagadnieniem było pojęcie sukcesji, czyli przekazywania prowadzenia firmy kolejnemu pokoleniu. Słuszność podejmowanego tematu podkreślają sami przedsiębiorcy prowadzący działalności rodzinne.

Firmy Rodzinne produkują 2/3 PKB, a nie są ujmowane w statystykach! Niewidzialne dla statystyk ale i dla władz lokalnych, które muszą zauważyć potrzeby biznesu rodzinnego – dodaje Tomasz Budziak zwracając uwagę na konieczność współpracy z lokalnym otoczeniem biznesu. 

Wśród głównych celów inicjatywy jest wzrost kompetencji zarówno firm, jak i otoczenia miejskiego. Ma to wpłynąć na poprawę trwałości i konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. W ramach pilotażowego programu we wspomnianych siedmiu miastach uruchomione zostały Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej (LCK) – miejsca, w których wzajemnie można wymieniać się wiedzą i kompetencjami służącymi do poprawy funkcjonowania własnego biznesu. Ich zadaniem jest również integracja podmiotów prywatnych z otoczeniem miejskim. W Kutnie takie miejsce znajduje się w siedzibie ARRK S.A. przy ul. Wyszyńskiego 11.

Firmy Rodzinne to ogromna wartość a ich potencjał nadal nie jest doceniany. Projekt poza częścią edukacyjną i doradztwem dla przedsiębiorcy rodzinnego ma służyć odczarowaniu stereotypu jaki niesie za sobą nazwa firma rodzinna i pokazaniu, że poza drobnym rzemiosłem i mikro firmami, także duże prężnie działające w różnych branżach przedsiębiorstwa opierają się na kapitale rodzinnym. – mówi Mariola Grodnicka Prezes ARRK S.A.

Realizowany w Kutnie program jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym projektem z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

GALERIA

  

  

  

  


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”