Praca zdalna po ustaniu obowiązywania przepisów antykryzysowych – jak prawidłowo regulować zasady jej wykonywania? | Webinarium IFR

Zgodnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji krytycznych, skierowanie pracownika do wykonywania pracy zdalnej oraz cofnięcie polecenia wykonywania takiej pracy odbywa się w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy jest możliwe jedynie przez czas określony przepisami. Jeśli po ustaniu obowiązywania w/w przepisu pracodawcy nadal będą chcieli, aby pracownicy wykonywani pracę zdalną, konieczne będzie ustalenie zasad pracy zdalnej obowiązujących w danym zakładzie pracy.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Zapraszamy na webinarium IFR organizowane wspólnie z naszym partnerem strategicznym Kancelarią Ożóg Tomczykowski, które odbędzie się w czwartek 3 września o godz. 15:00-16:30. Poprowadzi je dr Agata Miętek – Adwokat, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Moderować je będzie Tomasz Budziak (wiceprezes zarządu IFR).

Celem webinarium jest przedstawienie jakie są obecnie rodzaje pracy zdalnej oraz w jaki sposób prawidłowo uregulować jej zasady już po utracie mocy obowiązującej przez art. 3 ustawy COVID-19. Podczas webinarium dowiecie się m.in.:

  • jakie są rodzaje pracy zdalnej, z których mogą korzystać pracodawcy i jakie są między nimi różnice;
  • jak prawidłowo wprowadzić pracę zdalną inną niż telepraca;
  • czy można powierzyć wykonywanie pracy zdalnej osobie skierowanej na kwarantannę;
  • jakie są zasady ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
  • jak rozliczać czas pracy podczas wykonywania pracy zdalnej;
  • czy jest możliwe, a jeśli tak to na jakich zasadach, wykonywanie pracy zdalnej poza granicami RP.

Uczestnicy webinarium będą mogli na żywo zadawać pytania. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCY

dr Agata Miętek – adwokat, ekspert w obszarze prawa pracy. Od ponad 9 lat wspiera polskich i zagranicznych przedsiębiorców w stosowaniu polskiego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących przejścia zakładów pracy oraz zwolnienia grupowe i likwidacje zakładów pracy. Doradza klientom w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, jak również delegowania obywateli polskich za granicę i obywateli państw trzecich do Polski. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz w postępowaniach przeciwko ZUS.

Zawodową pasją jest dostarczanie rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców w sposób zapewniający efektywność i bezpieczeństwo. Od marca 2020 r. łączy pracę w Kancelarii z pracą adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie wykłada prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo imigracyjne. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii pt. „Swoboda umów oraz jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy” wydanej w 2019 r. nakładem wydawnictw C.H. Beck oraz współautorką komentarza do Kodeksu pracy wydanego w 2020 r. pod redakcją dziennika Rzeczpospolita. Więcej o ekspercie…