Raport WEI: Jaką przyszłość ma polski biznes rodzinny? | Tomasz Budziak

Trwająca już ponad rok pandemia stała się testem wytrzymałości i sprawności dla wszystkich elementów gospodarki i społeczeństwa. Zakłócenia w ruchu ludności i towarów, obawy i frustracje, huśtawki nastrojów społecznych, inwestorów i zarządzających biznesami, zmuszają do ponownego analizowania starych kwestii w oczekiwaniu potwierdzenia lub zanegowania dotychczasowych odpowiedzi, ale i skłaniają do stawiania nowych pytań.

W niniejszym raporcie pt. “Jaką przyszłość ma polski biznes rodzinny? Wpływ zmian pokoleniowych i demograficznych na biznes rodzinny” najpierw przybliżona będzie rola i potencjał polskich firm rodzinnych. Choć dominują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, to wraz z upływem czasu, coraz więcej z nich ma szansę dojrzeć do wielkości dużych, międzynarodowych graczy. Tak jak stało się to w Niemczech.

Kolejnym ważnym aspektem, mającym szczególne znaczenie dla rozwoju i trwałości biznesu rodzinnego jest zrozumienie, jak mocno i bezpośrednio wpływa nań demografia: zarówno w skali makro (trendy migracyjne i zasobność rynku pracy), jak i mikro (kondycja i potencjał rodziny przedsiębiorców oraz ich kluczowych współpracowników). Na koniec przedstawione będą możliwe działania regulacyjne, adresowane do firm rodzinnych i rynku pracy, w celu ułatwienia procesów sukcesyjnych i uzupełniania braków na rynku pracy oraz wnioski.

Raport przygotował Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Więcej na stronie WEI…

Raport WEI – Jaką przyszłość ma polski biznes rodzinny? [PDF] Pobierz