Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni Przedsiebiorczym – nowy projekt IFR z Miastem Stołecznym Warszawa

„RODZINNI RODZINNYM, RODZINNI PRZEDSIĘBIORCZYM” to nowy projekt stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Projekt jest realizowany społecznie, bazuje na zaangażowaniu i potencjale członków stowarzyszenia oraz współpracy IFR z Miastem Warszawa, które użycza na ten cel sali konferencyjnej w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Koordynatorem społecznym projektu jest członek zwyczajny IFR Dariusz Piłatowicz [email protected]

Jest to projekt wsparcia szkoleniowo-mentoringowego prowadzonego przez członków stowarzyszenia IFR dla innych członków IFR oraz dla przedsiębiorców skupionych wokół Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Członkowie stowarzyszenia IFR, posiadający odpowiednie know-how, doświadczenie, umiejętność przekazywania wiedzy i nauczania poprowadzą dla innych członków IFR oraz przedsiębiorców z CPS szkolenia, warsztaty i wykłady.

Część z tych zajęć będzie transmitowana online.

Zajęcia będą prowadzone w formule cyklicznej, tak, aby program miał charakter szkoleniowy i służył nabywaniu przez uczestników praktycznych umiejętności.

Zgłoszenia osób chętnych poprowadzić szkolenia, warsztaty i wykłady proszę przesyłać do koordynatora projektu na adres e-mail [email protected]

Koordynator programu będzie zbierać oferty prowadzenia spotkań od członków IFR i organizować spotkania. Dodatkowo prowadzący spotkania będą mogli skorzystać z sal w CPS dla własnych potrzeb.

Miejsce: sala konferencyjna w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, Warszawa

Terminy: spotkania odbywać się będą minimum raz na miesiąc, w godzinach 17:00-21:00

Formuła spotkań: część wykładowo-szkoleniowa 2 godziny, przerwa, część kuluarowa 1,5 godziny

Rejestracja na spotkania: po ukazaniu się ogłoszenia o danym spotkaniu należy przesłać drogą e-mailową zgłoszenie. Uczestnictwo możliwe po otrzymaniu potwierdzenia, ze względu na ograniczą ilość miejsc.

Harmonogram i tematy najbliższych spotkań:

  1. Wykład inauguracyjny: „Firma XXI wieku” Prof. Andrzej Blikle, Prezes IFR, 3 czerwca 2015, godzina 17:00
  2. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w firmie, Jacek Jakubowski, Grupa TROP, 17 czerwca, godzina 17:00
  3. „Personal Branding: jakie korzyści może przynieść dobrze komunikowana marka osobista” TopBersonalBranding, 19 sierpnia 2015, godzina 17:00