Spotkanie dla gdyńskich firm szkoleniowych i doradczych

Od listopada 2018 realizujemy w Gdyni projekt skierowany do lokalnych firm rodzinnych. Głównym elementem projektu jest tworzenie systemu sieciowego wsparcia w oparciu o 6 obszarów tematycznych, specyficznych szczególnie dla firm rodzinnych:

  1. Sposoby prowadzenia firmy rodzinnej,
  2. Przekazywanie kompetencji przedsiębiorczych z pokolenia na pokolenie,
  3. Trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście specyfiki działania firmy rodzinnej,
  4. Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego,
  5. Skuteczne procesy sukcesyjne,
  6. Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

W ramach projektu realizowane są działania bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców w postaci: 6 seminariów dostarczających podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, serii 3 webinariów w każdym z 6 obszarów tematycznych, a także doradztwa w postaci 3 godzin dla każdej zakwalifikowanej firmy rodzinnej.

Jak wiadomo, biznes rodzinny wymaga często specyficznego podejścia do usług doradczych i szkoleniowych. Wynika to z konieczności dopasowania rozwiązań do sytuacji rodziny. Niezbędne w tym procesie jest zrozumienie wpływu rodziny na biznes i odwrotnie. Jednym z ważnych elementów systemu sieciowego jest właśnie tworzenie lub wspieranie rozwoju lokalnego rynku usług szkoleniowych i doradczych.

Zgłoś swoją firmę do uczestnictwa w projekcie

Na aktualnym etapie projektu szukamy lokalnych firm szkoleniowych i doradczych gotowych do zaangażowania się w budowanie rynku usług dla gdyńskich firm rodzinnych. Lokalny dostawca usługi będzie miał możliwość przeprowadzenia ww. form wsparcia, tj. seminariów, webinariów oraz doradztwa on-line we właściwym dla siebie obszarze. Zakres dalszej współpracy nie jest jednak ograniczony, a działania Miasta skierowane do przedsiębiorców rodzinnych zaplanowane są na kolejne lata.

Szczegółowe informacje oraz ogólne zasady współpracy z Lokalnym Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Gdynia Infobox już 26 czerwca o godz. 12:00.

Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja, którą zajmuje się Animator Lokalny w Gdyni – pani Magdalena Urban oraz Monika Antkowiak.

E-mail: [email protected] | [email protected]
Telefon: +48 58 668 20 23
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości |  Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych
Nasz adres: Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok. 5

*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”

Źródło: gdyniaprzedsiebiorcza.pl