Spotkanie mentoringowe z Markiem Kubarą w mediach

kubara01

Spotkanie z firmą KUBARA odbiło się echem także w mediach. Pisze o nim m.in. Kwartalnik Częstochowskie. CENTRUM ZMIAN, którego celem jest nie tylko zmiana stereotypów związanych z postrzeganiem Subregionu Północnego, ale przede wszystkim tworzenie centrum wymiany doświadczeń, wiedzy, poglądów oraz ofert instytucji i firm. Relacjonuje działania i osiągnięcia przedstawicieli biznesu, samorządu, gospodarki, ale też polityki, nauki i kultury z północy województwa śląskiego; prezentuje praktyczne tematy przekazujące wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki firm i instytucji działających w regionie; przybliża lokalne wydarzenia – to co się dzieje i plany na przyszłość; prezentuje instytucje zrzeszające przedsiębiorców i inicjatywy łączące biznes z samorządem oraz inspiruje do rozwoju.

9 stycznia br. w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie mentoringowe dla firm ze Śląskiego Oddziału Inicjatywy Firm Rodzinnych (IFR). Gospodarzem spotkania była firma Kubara sp. z o.o., która zaprosiła swoich gości do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Ewa Sobkiewicz – prezes krajowego zarządu IFR i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Gospodarzem spotkania był Marek Kubara – twórca firmy Kubara.

Przedstawiciele gospodarza spotkania opowiedzieli jak zgodnie z hasłem „Naturalnie. Z pomysłem”, zaczerpniętym z logo firmowego, przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku żywności ekologicznej i prozdrowotnej, oraz jak propaguje ideę racjonalnego i zdrowego odżywiania się.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Stowarzyszenie IFR integruje ponad 600 osób reprezentujących firmy z wielu branż, od mikrofirm po duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. 1 września 2016 roku został powołany Śląski Oddział Inicjatywy Firm Rodzinnych.

Najważniejszymi celami stowarzyszenia są: integracja środowiska firm rodzinnych, wspieranie rozwoju i pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstw rodzinnych (m.in. takich jak sukcesja, konflikty, doskonalenie kadr), wymiana doświadczeń, a także promowanie idei wolności gospodarczej, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego oraz standardów etycznych.

Źródło: Częstochowskie CENTRUM ZMIAN