Podsumowanie sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

Oddział Małopolski Inicjatywy Firm Rodzinnych został poproszony przez Pana Profesora Hausnera o wsparcie organizacji Sympozjum Naukowego pt. Współczesna Gospodarka  i Administracja Publiczna. Stowarzyszenie IFR wspierało organizatorów w pracach nad programem wydarzenia, a także zajęło się  zapraszaniem gości sympozjum.

Całość bloku tematycznego poświęconego przedsiębiorczości rodzinnej prowadził Profesor Andrzej Blikle. Rafał Kunaszyk był moderatorem panelu “Firmy Rodzinne poszukują diamentów na wyższych uczelniach”. W panelu wzięły udział także członkinie IFR – Agata Hagno oraz Kinga Klimek-Dzieża.

Dobrym podsumowaniem naszego udziału, jak i samego panelu, była wypowiedź jednego ze studentów: “Panel związany z przedsiębiorczością rodzinną obudził mnie i skłonił do zastanowienia się czy nie powinienem powiązać przyszłych swoich losów zawodowych z firmą rodzinną“.

GALERIA