Firmy Rodzinne przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki – podsumowanie konferencji

Zmiany zachodzące w sektorze firm rodzinnych, a szczególnie ich wpływ na rozwój gospodarki oraz kształt obecnego rynku pracy były głównymi tematami konferencji “Firmy rodzinne – przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki“, która odbyła się 27 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W konferencji wzięli udział nie tylko przedstawiciele firm rodzinnych, ale także inni przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Akademii Zafirmowani.pl i stanowiło preludium do 11. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY 2018, który już w październiku odbędzie się w Katowicach.

Wśród prelegentów wystąpił m.in. prof. Joachim Foltys z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który przedstawił naukowe stanowisko na temat współczesnych koncepcji konstrukcji struktur organizacji w przedsiębiorstwach rodzinnych. Swoje prelekcje wygłosili również przedstawiciele firm, będących członkami Śląskiego Oddziału Inicjatywy Firm Rodzinnych IFR. Pan Rafał Kunaszyk, właściciel Grupy Eurokreator, omówił temat kultury organizacyjnej w firmach rodzinnych, natomiast Pan Tomasz Brodziak z firmy Kotrak – zagadnienie dywersyfikacji rynków, produktów i usług. Przedstawicielka Kancelarii Prawno-Podatkowej Ożóg Tomczykowski – Pani Anna Turska – zaprezentowała obszernie temat bezpieczeństwa podatkowego. Z ramienia firmy DPM wystąpili: Pani Michalina Daszkiewicz, prowadząca wykład o różnicach w doborze kadr w firmach rodzinnych i korporacjach, oraz Pan Jakub Hagno, który przedstawił zebranym na auli studentom nowoczesne narzędzie mające na celu pomoc młodym osobom w szybszym i łatwiejszym znalezieniu pracy, praktyk lub stażu. Konferencję zakończyła dyskusja “Blaski i cienie firm rodzinnych” z udziałem przedstawicieli biznesu rodzinnego, której moderatorem była Pani Agata Hagno z firmy DPM.

Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji znaleźli wiele cennych informacji, przykładów, które mogą być inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Śląski Stowarzyszenia Inicjatywa Firmy Rodzinnych, Alior Bank S.A. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, natomiast patronat medialny – Miesięcznik Benefit oraz Magazyn Moja Firma.

GALERIA