Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – podsumowanie śniadania prasowego

Przedsiębiorcy i ich rodziny będą bezpieczniejsi!

[Ustawa o zarządzie sukcesyjnym]

Właściciele firm rodzinnych są zadowoleni z kierunku zmian zamieszczonych w projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Proponowane nowe przepisy podniosą poziom bezpieczeństwa nie tylko przedsiębiorcom i ich rodzinom, ale także pracownikom i kooperantom firm rodzinnych w razie śmierci przedsiębiorcy.

ust-sukcesyjna-sp-01

21 sierpnia 2017 roku odbyło się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja, nadzorującego prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, największa i najstarsza organizacja zrzeszająca przedsiębiorców rodzinnych, organizator spotkania, od ponad roku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem tej ustawy. Dzięki niej zmniejszone zostaną bariery prawne utrudniające zarządzanie przedsiębiorstwem w razie śmierci jej właściciela.

foto-os-150x150-akrause“To bardzo ważna i wyczekiwana regulacja. Dzięki niej zabezpieczony zostanie stabilne istnienie kilkuset tysięcy firm rodzinnych. Projekt proponuje m.in. zwolnienie podatkowe dla tych którzy zdecydują się przejąć przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że będą kontynuować działalność przez 5 lat, to jest duże ułatwienie” – powiedział Adam Krause, radca prawny, członek zarządu IFR.

foto-os-150x150-akosilAnna Kosil-Jarząbek, KOSIL Kancelaria Adwokacja, członek IFR podkreśliła, jak szeroki zakres prawny mają wprowadzane zmiany: “Ustawa wprowadza ponad 40 zupełnie nowych przepisów oraz zmiany w kilkudziesięciu  obowiązujących ustawach”.

W ostatnich tygodniach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian. Polscy przedsiębiorcy wyraźnie zaznaczają, że ustawa ta jest potrzebna – wszyscy ankietowani potwierdzili konieczność jej wprowadzenia. Obecnie, o ile przed śmiercią przedsiębiorca nie przekaże swojej firmy sukcesorom, to jego firma faktycznie umiera wraz z nim. Negatywne skutki są bardzo szerokie gdyż wszystkie umowy przestają obowiązywać, bo jedna strona nie żyje. Czas od otwarcia spadku do jego skutecznego przyjęcia może być liczony w miesiącach lub latach. W tym czasie firma może zbankrutować. Zarząd sukcesyjny ma umożliwić rodzinie przedsiębiorcy tymczasową kontynuację działalności przedsiębiorstwa na prawie niezmienionych zasadach mimo śmierci właściciela.

ust-sukcesyjna-sp-03

foto-os-150x150-tbudziakTo duża zmiana! Chodzi zarówno o duże firmy, jaki i o małe sklepy, , firmy usługowe i zakłady produkcyjne. Muszą zostać stworzone takie warunki, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkich stronom aktywności gospodarczej. Ta ustawa nie dotyczy tylko spadkobierców. Ona zabezpiecza także kooperantów, pracowników i klientów” – powiedział Tomasz Budziak, wiceprezes zarządu IFR.

foto-os-150x150-haladyjProjekt ustawy powstał z inspiracji firm rodzinnych, dla nich i we współpracy z nimi. Potrzeba prawnego uregulowania sukcesji takich przedsiębiorstw staje się coraz bardziej paląca. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mamy ponad 200 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia. To w dużej części przedstawiciele pokolenia, które rozpoczynało swoją przygodę z biznesem na początku lat 90. Poza tym, firmy rodzinne to 60 proc. małych i średnich firm w Polsce, wg różnych badań mówimy tu o około 1 mln podmiotów.“- powiedział wiceminister Mariusz Haładyj.

foto-os-150x150-zrekosz“Projekt ustawy daje możliwość rodzinie przeżycia żałoby po zmarłym przedsiębiorcy oraz czas na zastanowienie się, co dalej robić. W okresie zarządu sukcesyjnego rodzina będzie mogła pobierać pożytki z tej firmy, czyli zabezpieczyć środki niezbędne do przeżycia. Jest to bardzo ważny aspekt społeczny.” – mówi ekspert podatkowy, Zofia Rekosz, członek IFR.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IFR
  • 100% respondentów uważa, że Ustawa jest potrzebna
  • 63,4% z nich to członkowie IFR
  • 92,3% respondentów uważa, że Ustawa spełnia oczekiwania
  • 43,3% respondentów uważa, że okres 5 lat konieczności prowadzenia firmy przez sukcesora (zwolnienie podatkowe) powinien być skrócony do lat 3, ale 20% jest temu przeciwnych, a 37,8% nie ma jasnego zdania
Inne ważne tematy poruszone w ankiecie
  • Warto rozszerzyć okoliczności powoływania zarządu sukcesyjnego o sytuacje nieobecności lub utraty świadomości przedsiębiorcy poza jego wolą. W takich wypadkach powinna być możliwość operacyjnego zarządzania i podejmowania bieżących decyzji i czynności. Do wdrożenia zarządu za życia powinno wystarczyć orzeczenie lekarskie (może konsylium), stwierdzające, że pacjent żyje, ale nie ma świadomości. Można wtedy prowadzić firmę z rozszerzeniem “w zarządzie tymczasowym” zamiast “w spadku”. Odwołanie zarządu tymczasowego następowałoby natychmiast po ustaniu przyczyn. Może trzeba by zmienić tytuł ustawy na o zarządzie tymczasowym?
  • Być może zasadnym byłoby powołanie instytucji rady spadkobierców (czegoś na kształt rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, aby możliwe było podjęcie decyzji przekraczającej zwykły zarząd większością głosów bez angażowania sądu- wartość pojedynczego głosu mogłaby być proporcjonalna do udziału w spadkobraniu),
  • Brak precyzji w sformułowaniu odpowiedzialności małżonka i spadkobierców za działania zarządcy (art. 29 ustawy), być może Zarządca winien odpowiadać za swoje działania tak jak np Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Należy dołączyć spółki komandytowe i jawne,
  • W każdej chwili sukcesor powinien móc wyznaczyć dodatkowych, następnych zarządców. Można sobie wyobrazić , że 2 osoby z rodziny giną we wspólnym wypadku, wtedy tworzy się kolejność następstwa zarządców,
  • Czy powinno być obowiązkowe OC dla zarządcy sukcesyjnego? Może dla tych spoza kręgu spadkobierców?

ust-sukcesyjna-sp-04

ust-sukcesyjna-sp-06


 

Dokumenty do pobrania
Notka prasowa [21.08.2017] pobierz
Prezentacja ze śniadania prasowego (wyniki ankiety) pobierz