Webinarium LCK #4 | Unikanie ryzyka w prowadzeniu przedsiębiorstw z prawnego punktu widzenia

Serdecznie zapraszamy na #4 webinarium dla uczestników projektu tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK. Webinarium organizowane jest w ramach projektu we współpracy z firmą doradczą ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.

  • Temat: Unikanie ryzyka w prowadzeniu przedsiębiorstw z prawnego punktu widzenia
  • Termin: 14 stycznia 2020 roku o godz. 10:55-12:30

Celem webinarium jest wskazanie przedsiębiorcom jakie czynności (istotne z punktu widzenia prawa) należy podjąć, aby już na początkowych etapach współpracy z klientami i kontrahentami zapobiec potencjalnym zagrożeniom i zabezpieczyć swoje przyszłe interesy.

Następna część spotkania dotyczyć będzie możliwych dróg rozwiązywania spornych sytuacji związanych z prowadzoną działalnością. Wskażę konsekwencje związane z wyborem określonego sposobu postępowania, odczuwalne zarówno w perspektywie czasowej, jak i finansowej.

[I część] Planowanie sposobu rozwiązywania problemów, w szczególności z kontrahentami i współpracownikami, poprzez:

  • posługiwanie się adekwatnymi umowami i ogólnymi warunkami świadczenia usług/sprzedaży;
  • monitorowanie sposobu i terminowości realizowania zobowiązań przez przedsiębiorcę i na rzecz przedsiębiorcy;
  • ustalenie harmonogramów postępowania w razie zaistnienia sporu.

[II część] Zarządzanie sporem:

  • identyfikacja celów;
  • polubowne rozwiązanie sporu, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji;
  • udział w postępowaniu sądowym/arbitrażowym.

Webinarium poprowadzą: Piotr T. Kubik, Agnieszka Wójcik-Zachorska


Uczestnicy webinarium będą mogli na żywo zadawać pytania prowadzącym oraz otrzymywać odpowiedzi. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM

Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

#LCK – to projekt dedykowany przedsiębiorstwom rodzinnym. Celem tej inicjatywy jest wspieranie firm w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt oferuje przedsiębiorcom rodzinnym bezpłatne seminaria, webinaria, indywidualne usługi doradcze oraz bazę wiedzy zawierającą artykuły, raporty i materiały wideo na portalu: www.firmyrodzinne.eu


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”