1

Proszę wypełnić formularz rejestracyjny. Zgodnie ze Statutem IFR, każdy kandydat na członka zwyczajnego powinien wskazać w deklaracji dwóch członków wprowadzających. Jeśli nie znają Państwo nikogo z IFR, a chcieliby przystąpić do Stowarzyszenia – prosimy o wypełnienić pola nieobowiązkowe lub skontaktować się z nami. Deklarację należy wydrukować, podpisać i przesłać na nasz adres.

2

Na Państwa adres e-mail, podany w formularzu, przyjdzie odpowiedź. Zawierać będzie ona informację o rejestracji i sposobie płatności, a po podjęciu decyzji przez Zarząd otrzymają Państwo oficjalne potwierdzenie.

Po złożeniu deklaracji, zgodnie z pkt. 2 par. 15 Statutu IFR: „Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 20 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.”

3

Od chwili podjęcia decyzji o przyjęciu na członka i po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia będą Państwo mieli 30 dni kalendarzowych na wpłatę wpisowego i składki członkowskiej na nasze konto. Wpisowe wynosi 100 zł, zaś składka roczna 400 zł. Jeżeli jednak przyjęcie członka następuje po 30 czerwca, to składka za dany rok wynosi 200 zł (wpisowe nie ulega zmianie). Emeryci i studenci studiów dziennych licencjackich, inżynierskich i magisterskich mają 50% zniżki na wszystkie opłaty (wpisowe i składkę). Prosimy pamiętać, członkiem zwyczajnym stowarzyszenia wg ustawy o stowarzyszeniach jest osoba fizyczna.

UWAGA! Zgodnie z prawem nie możemy wystawić faktury na firmę za opłaconą składkę.


Pakiet rodzinny:
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do nas prośbom, zarząd IFR, zgodnie z § 23 p. 6 pp. b), podjął uchwałę o obniżkach składki ze względu na członkostwo kolejnych osób z rodziny (pakiet rodzinny).
.
  • Pojedyncza osoba opłaca składkę bez zmian,
  • Druga osoba z rodziny członka IFR otrzymuje 25% obniżki, czyli płaci 300 zł składki rocznej,
  • Kolejne osoby z rodziny otrzymują 50% obniżki, czyli 200 zł.

Treść uchwały do pobrania: <Uchwała zarządu 3/01/2017>


Nasze konto bankowe:
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Nr konta: 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877