9 edycja Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Drodzy Rodzinni, zapraszamy Was do śledzenia 9 edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2023 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Mamy ogromną przyjemność być Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia!

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe oraz instytucje rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

Kongres rozpocznie panel nt. przyszłości bankowości korporacyjnej widzianej oczami bankowców. Podczas dwóch dni Kongresu zaplanowane są między innymi sesje tematyczne dotyczące:

  • wyzwań dla polskiego i europejskiego sektora finansowego związanych z wojną i odbudową Ukrainy
  • rewolucji cyfrowej w bankowości korporacyjnej
  • nowych regulacji w obszarze ESG – jak zapewnić zgodność w duchu klientocentryczności w bankowości korporacyjnej?
  • jak podwyższyć efektywność kapitałów polskiego systemu finansowego?
  • WIBOR/WIRON – wyzwania, szanse i ryzyka
  • wyzwań i ryzyka związanego z rozwojem Chata GPT, AI, usług IT oraz wymogów cyberbezpieczeństwa
  • własnych surowców – kapitał ma trudny czas
  • finansowania funduszy venture capital i private equity – jak to się robi w Polsce i na świecie?

W programie Kongresu przewidziano również prezentacje raportów branżowych. KBKiI zwieńczy rozmowa nt. przyszłości bankowości korporacyjnej widzianej oczami przedsiębiorców.

Więcej informacji o Kongresie oraz szczegółowy program wydarzenia na stronie.


Strona domowa Kongresu