Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw | Webinarium IFR

Z doświadczenia współpracy z firmami rodzinnymi wiemy, że świadomość firm rodzinnych w obszarze sukcesji, ekspansji krajowej i zagranicznej, jak również budowania wielopokoleniowości przedsiębiorstw jest coraz wyższa i niesie za sobą potrzebę pozyskania wiedzy. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji co do strategicznych kroków w rozwoju i funkcjonowaniu firm rodzinnych, które są nieocenioną wartością polskiej gospodarki.

Firmy rodzinne borykają się jak każda inna firma z kryzysem wywołanym COVID-19, ale stałymi i niezmiennymi wyzwaniami firm rodzinnych są obszary związane z sukcesją i utrzymaniem ładu rodzinno-biznesowego.

Sukcesja najprościej mówiąc jest przekazaniem prowadzenia firmy i jej własności w ręce kolejnego pokolenia. Jednak każdy przypadek jest inny, nie zawsze jest sukcesor, nie zawsze ma kompetencje i umiejętności. Dlatego sukcesja może się okazać skomplikowanym procesem, który wymaga świadomości co do możliwych rozwiązań prawnych. Dobrze by okazało się, że może być krokiem w rozwoju, a być może nawet ekspansji na rynku.

Dodatkowo warto wspomnieć, że wielopokoleniowość, która może zostać zapewniona poprzez założenie fundacji rodzinnej (nad której projektem pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), jest również jednym z najważniejszych celów, które zazwyczaj chcą osiągnąć firmy rodzinne.

To wszystko składa się na szereg zagadnień, które mogą być podstawą do wsparcia firm rodzinnych w pozyskaniu wiedzy i podniesienia świadomości.

Wspólnie z naszym partnerem Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych zapraszamy na webinarium pt. Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw, które odbędzie się we wtorek 23 lutego 2021 roku w godz. 11:00-13:00. Wydarzenie poprowadzą: Piotr Grabowski (radca prawny, wspólnik zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych), Daria Leszczyk (adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych) oraz Agnieszka Mitręga (radca prawny, Komplementariusz GWLaw Gdynia Mitręga & Partners Sp.k.).


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Podczas webinarium omówione zostaną trzy główne moduły:

 1. Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej
  1. Czym jest sukcesja oraz kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie?
  2. Jakie są scenariusze procesu sukcesji i dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję?
  3. Jaki może być wpływ wydarzeń losowych dotyczących właściciela na działalność operacyjną w firmie?
  4. Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
  5. Jak przygotować wewnętrznie firmę na proces zmiany pokoleniowej?
  6. Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego stanowi sposób na zapewnienie wielopokoleniowego i efektywnego zarządzania majątkiem rodzinnym?
 2. Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej
  1. Czym jest program motywacyjny i kiedy uzasadnione jest jego wdrożenie w firmie?
  2. Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla firmy?
  3. Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla menadżera?
  4. Jakie są rodzaje programów motywacyjnych oraz jak wygląda proces ich wdrożenia w firmie?
  5. Dlaczego program motywacyjny może stanowić element procesu sukcesji w firmie?
  6. Jak zabezpieczyć interesy firmy i jej właścicieli na wypadek wdrożenia programu motywacyjnego?
 3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako element strategii rozwoju firmy rodzinnej
  1. Jakie są cele i motywy procesów fuzji i przejęć w odniesieniu do strategii rozwoju firmy? Jak wytypować przejmowany podmiot?
  2. Jakie są typy i rodzaje fuzji i przejęć przedsiębiorstw?
  3. Jakie są metody ustalania wartości przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć? Jakie mogą być formy finansowania transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw?

Udział w webinarium jest jak zawsze bezpłatny. Wszyscy uczestnicy będą mogli na żywo zadawać pytania. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCY

Piotr Grabowski – radca prawny, wspólnik zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie korporacyjnym oraz transakcyjnym. Specjalizuje się w kwestiach prawnych związanych z ofertami publicznymi, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Reprezentuje klientów przed KNF, GPW, KDPW, UOKIK oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradza klientom w zakresie projektów prawnopodatkowych z wykorzystaniem struktur opartych o Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Specjalizuje się również w doradztwie w  zakresie  M&A, wykupów lewarowanych oraz bieżącym doradztwie korporacyjnym. Prowadzi w kancelarii obszar doradztwa dla prywatnych klientów, w tym w zakresie procesów sukcesyjnych, strukturyzacji właścicielskiej, spadkobrania i dziedziczenia. Wykładowca na licznych szkoleniach i seminariach m.in. z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Zatrudniony był w Kancelarii Prawnej Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Doradcy Prawni, w Komisji Nadzoru Finansowego – Departamencie Postępowań – jako Zastępca Dyrektora Departamentu, Copernicus Securities S.A. – jako Radca Prawny / Członek Zarządu, Copernicus Capital TFI – jako Prezes Zarządu. Jeden z założycieli Querton Capital Partners Sp. z o.o. Sfinalizował od strony prawnej i regulacyjnej przejęcie Copernicus TFI od funduszu PE. W swojej pracy wykazuje się ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także spokojem i kreatywnością, co skutkuje wyważonym i skutecznym podejściem do klienta oraz jego celów biznesowych.

Daria Leszczyk – adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, aspektach związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych oraz obsłudze procesów strukturyzacyjnych. Od wielu lat prowadzi liczne procesy przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów spółek handlowych oraz uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych planów strukturyzacji kapitałowych i majątkowych przedsiębiorstw. W zakresie prawa spółek handlowych, doradza w procesach inwestycyjnych oraz transakcjach joint venture, a także uczestniczy w procesach due diligence. W swojej pracy poszukuje optymalnych rozwiązań́ z punktu widzenia klienta, tj. takich, które z jednej strony zapewnią w możliwie najszerszym zakresie realizację celów biznesowych, a z drugiej strony będą̨ bezpieczne w świetle obowiązującego prawa. Jednocześnie, posiada bardzo bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek Skarbu Państwa. W ramach swojej specjalizacji, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych.  Prowadzi szkolenia z zakresu sukcesji firm rodzinnych oraz jest autorką publikacji mających za przedmiot prawo handlowe.

Agnieszka Mitręga – Radca Prawny, Komplementariusz GWLaw Gdynia Mitręga & Partners Sp.k. Agnieszka Mitręga jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem i specjalizuje się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Agnieszka Mitręga specjalizuje się również w sprawach korporacyjnych: bieżąca obsługa spółek, reorganizacje (podziały, połączenia, przekształcenia). Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcji nabywania portfeli wierzytelności. Doradzała także w zakresie zawierania umów serwisowych oraz o zarządzanie portfelami wierzytelności.