Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IFR już jutro

Pragniemy przypomnieć wszystkim naszym członkom, że już 12 listopada 2017 r. o godz. 10:30 w pierwszym terminie i o godzinie 11:00 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IFR.

Zebranie odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium**** w Łodzi przy ulicy ul. Kilińskiego 145.

Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków będzie głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia IFR, tak więc liczymy na Wasz głos w tej sprawie.

Przypominamy także, że członkowie którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu mają możliwość przekazania imiennego pełnomocnictwa wybranemu przez siebie członkowi IFR.

Porządek obrad
1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad przez Prezesa Zarządu
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Zmiana Statutu Stowarzyszenia
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zebrania

 


Dokumenty do pobrania
Agenda LINK
Pełnomocnictwo LINK
Uchwała Zarządu LINK
Projekt Statutu IFR LINK