Podsumowanie #2 seminarium dla firm rodzinnych w Starogardzie Gdańskim

21 marca odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”.

Przybyłych gości przywitał zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. Tym razem głównym tematem spotkania była „Skuteczna sukcesja – sztuka czy nauka?”. Prowadzący Tomasz Budziak poruszył takie zagadnienia, jak: poszukiwanie najlepszej drogi sukcesji, przygotowanie do niej firmy i młodszych pokoleń, czy też charakterystyka sukcesorów.

Po części szkoleniowej zgromadzeni na panelu dyskusyjnym goście podjęli się próby określenia zagadnień, które chcieliby poruszyć w ramach współpracy z samorządem. Przedstawili też swoje oczekiwania względem projektu. Dotyczyły one przede wszystkim zauważania przez samorząd małych firm rodzinnych i ich potrzeb, ożywienia rynku, a także dalszego pogłębiania wiedzy na temat sukcesji: jak wyglądała sukcesja w innych firmach, czego unikać, jak działać? Uczestnicy seminarium zgłosili również potrzebę oddzielnych spotkań dla przyszłych sukcesorów, a następnie dla seniorów, ponieważ spojrzenie obu tych grup jest odmienne.

Zaangażuj się i podpowiedz jak miasto Starogard Gdański może wspierać firmy rodzinne! Przyjdź na kolejne spotkanie 15 kwietnia. Zgłoś swój udział już dziś u Animatora Lokalnego:

Drugie w Starogardzie Gdańskim seminarium na temat sukcesji firm rodzinnych odbyło się w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65.


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”