Podsumowanie seminarium ZMP pt. Lokalna gospodarka w rozwoju miast

Jakość życia w miastach zależy od tego, jak rozwija się lokalna przedsiębiorczość. I właśnie temu tematowi poświęcone było XXI seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowane 8 lipca br.

Seminarium pt. “Lokalna gospodarka w rozwoju miast” poświęcone było tematyce przedsiębiorczości oraz stanowi lokalnych gospodarek. Eksperci bowiem coraz częściej podkreślają, że jakość życia mieszkańców miast jest mocno powiązana z jakością lokalnej przedsiębiorczości. Aby zwrócić uwagę na tę zależność, Związek Miast Polskich wspólnie ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych zorganizował w ostatnich tygodniach ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami. W przedsięwzięcie to włączyło się aż 106 miast członkowskich ZMP. Plakaty informacyjne w mediach społecznościowych i tradycyjnych, reklama w komunikacji miejskiej i na dworcach, wystawy plenerowe, spotkania przedsiębiorców z lokalnymi władzami, konkursy dla dzieci i wykłady tematyczne – to niektóre z działań, jakie podjęto pod wspólnym hasłem „Działaj lojalnie: kupuj lokalnie”.

Uwaga i zaangażowanie samorządów zostały dzięki kampanii skierowane na przedsiębiorców – mówiła podczas seminarium Ewa Sobkiewicz, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. – Polscy przedsiębiorcy zmieniają się, niejednokrotnie działają już jak potężne firmy światowe. Wspomagają jednocześnie różne aktywności społeczne, angażują się w działania miast i społeczności lokalnych – nie tylko dając miejsca pracy i płacąc podatki.

Więcej na temat kampanii przeczytasz tutaj…

Dane zaprezentowane w ramach kampanii informacyjnej pochodzą z Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP – kompleksowej analizy miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych, który przedstawiony został miastom podczas ostatniego seminarium. MRL zawiera dane dotychczas niedostępne dla miast, między innymi dane z systemu POLTAX, ZUS i KRUS.

W trakcie spotkania po raz pierwszy zaprezentowany został nowy portal „Monitor Rozwoju Lokalnego – Przedsiębiorczość”. To czwarty z modułów narzędzia MRL, nad którymi w ostatnich miesiącach pracowali eksperci i analitycy Związku Miast Polskich. Narzędzie to daje kompleksowe informacje na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i stanu środowiska każdej gminy, miasta, obszaru funkcjonalnego w Polsce w oparciu o publicznie dostępne dane, zgromadzone w jednym miejscu.

„MRL – Przedsiębiorczość” to oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie pogłębionych analiz w zakresie potencjału społeczno-ekonomicznego gminy. Pozwala na analizę danych w zadanym okresie, zarówno wyłącznie w odniesieniu do wybranej gminy, jak również w relacji do określonej grupy porównawczej. Stanowi zatem uzupełnienie Monitora Rozwoju Lokalnego (gminy.monitorrozwoju.pl oraz partnerstwa.monitorrozwoju.pl), a także istotne źródło wiedzy o wymiarze ilościowym zjawisk społeczno-gospodarczych, niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy stanu gminy oraz identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Źródłem danych tego portalu są zbiory udostępnione przez instytucje publiczne, w tym m.in. przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania finansowe RB). Narzędzie do analiz pogłębionych obejmuje łącznie 780 wskaźników, zgrupowanych w 12 obszarach. Pozwala na pogłębioną analizę aktywności ekonomicznej mieszkańców, jakości edukacji, procesów demograficznych, rynku pracy, czy też struktury migracji. Dane obejmują wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Narzędzie będzie można wykorzystywać, m.in. na potrzeby opracowywania Raportu o stanie gminy oraz do weryfikacji wieloletnich prognoz finansowych.

Prezentując portal „MRL – Przedsiębiorczość”, specjaliści ZMP zaprezentowali stan i konkurencyjność lokalnej gospodarki na przykładzie Krotoszyna – średniego polskiego miasta, które znalazło się na liście 255 miast wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodków z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Przeanalizowali takie aspekty funkcjonowania miasta, jak potencjał ekonomiczny, aktywność ekonomiczna według wieku mieszkańców, poziomu dochodów mieszkańców oraz wg źródeł ich przychodów, skutki zmian społeczno-ekonomicznych dla lokalnych rynków pracy oraz dla finansów lokalnych.

Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP wraz ze wszystkimi dostępnymi jego modułami dostępny jest pod adresem www.monitorrozwoju.pl).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo całego seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załącznikach).

Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań w serwisie internetowym Forum Rozwoju Lokalnego.


Program seminarium Lokalna gospodarka w rozwoju miast Pobierz
Obraz gospodarki średniego miasta w świetle danych MRL Pobierz
Narzędzie do analizy polityki gminy – Krzysztof Jaszczołt Pobierz
Pola – aplikacja wspierająca zakupy lokalne – Mateusz Perowicz Pobierz
Lokalne fundusze inwestycyjne – Olgierd R. Dziekonski Pobierz